Belediye Meclisi Yarın Toplanacak

0
35

bld-meclis toplantısı13İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince 01.10.2014 Çarşamba günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye Meclisi gündemindeki şu konuları görüşecek;
“1-Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planın görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi.
2-Belediyemizin 2015 Mali Yılı bütçe ve tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
3-Zabıta personellerine 2015 yılı içerisinde ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi.
4-Sarıseki İmar Mıntıkasında bulunan 38.959,10 m2 yüzölçümüne sahip 2105 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 554/2400 hisseye karşılık gelen 8.993,06 m2’lik Belediye hissesinin açık arttırma usulü ile satışının yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
5-Şevre Mıntıkasında bulunan imar adasının güneyinde yer alan 5241, 5242, 5243, 3455, 1233, 1234 ve 1131/15 nolu parsellerin tamamının Ticaret Alanına dönüştürüldüğü, yüksekliğin serbest bırakılırken E: 3.50 çıkarıldığı ve Taks: 0.70 oranında verilen yapılaşma koşulları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
6-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Sosyal Tesislerden ve Spor Komplekslerinden bazılarının faydalanma ve kullanma hakkının 01.01.2015 tarihi itibariyle Belediyemize ait İskenderun İmar İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine sermaye olarak konulması ve bu konu ile ilgili işlemleri takip etmek üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here