MKÜ Senatosu Toplandı

0
60

mkü senatosu1Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Senatosu toplanarak, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü yönergesini görüştü.

Üniversite Yönetim Kurulunun 14.05.2014 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilerek kurulu gerçekleştirilmiş olan Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün iş ve işlemlerini hukuksal temele kavuşturarak, verilen hemşirelik hizmetlerinin çağdaş standartlara uygun olarak planlanması, yönetilmesi, diğer birimlerinin hizmetleri ile koordine edilmesi, denetlenme ve değerlendirilmesi işlerini örgütleyip yürüten söz konusu Müdürlükle ilgili yönergenin kabulü ile hemşirelik hizmetlerini yerine getiren personelin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlanarak bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik tüm hemşirelik hizmetlerinin kalitesi arttırılarak hastanemizi ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında sunulan sağlık olanaklarından faydalanması amaçlanıyor.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here