Yönetici Değerlendirme Sonuçlarına Eleştiri

0
100

eğitim-sen açıklama12Eğitim-Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal; “MEB Eğitimde Tarihin En Büyük Tasfiye ve Siyasal Kadrolaşma Operasyonunu ‘Başarıyla’ Hayata Geçirmiştir!”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklana eğitim kurumları yönetici değerlendirme sonuçlarını eleştiren Eğitim-Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal; “Eğitim yöneticileri değerlendirme sonuçları sonucunda görevden alınan, görev süresi uzatılan ve yeni atanan okul müdürlerine baktığımızda, bugüne kadar görülmemiş yaygınlıkta, tarihin en büyük tasfiye operasyonu ve siyasal kadrolaşma girişimi ile karşı karşıya olduğumuz açıktır” dedi.

Eğitim yöneticileri değerlendirme formuna göre, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürlerinin 100 üzerinden toplamda en az 60 puan vererek tek belirleyen olduğunu kaydeden Ünsal; “Söz konusu değerlendirme puanları, eğitim kurumu müdürleri ile neredeyse tek bir gün çalışmamış, eğitim kurumu müdürünü hiç tanımayan, büyük bölümü geçtiğimiz eğitim öğretim yılı sonunda “siyaseten” atanmış ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri tarafından da verilebilmiştir. Türkiye çapında başta Eğitim Sen üyesi okul müdürleri olmak üzere, yandaş sendika üyesi olmayan okul müdürlerinin çok büyük bir bölümü görevden alınmış, beklenildiği gibi yandaş sendikanın üyelerine alan açılmıştır.  İller genelinde yapılan değerlendirme sonuçlarına bakıldığında özellikle Eğitim Sen üyesi okul müdürlerinin tek tek belirlenerek görevlerine son verilmiş olması ve çok az sayıda üyemizin müdürlüğe devam edecek olması, eğitim yöneticilerine yönelik olarak yapılan değerlendirmenin ne kadar “objektif” olduğunu gözler önüne sermektedir. Eğitim yönetimi ve denetimi mezunu, bu alanda yüksek lisans ve doktora yapan müdürlerin yapılan “değerlendirmede” siyasi referansları olmadığı için “yetersiz” görülmüş olması dikkat çekicidir.  Eğitim kurumları siyasi iktidarın “arka bahçesi” haline getirilmek istenmekte ve bu bahçede farklı renklere asla yer verilmemektedir” diye konuştu.

Eğitim yöneticilerinin değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi uygulamalarının, hukuktan, adaletten ve objektiflikten tamamen uzak olduğunu savunan Ünsal; “Siyasi iktidarın en temel hukuk kurallarını çiğneyerek uyguladığı yönetici atama girişimleri birer birer yargıdan dönmektedir. Örneğin Bursa İdare mahkemesi, verdiği bir kararla “şube müdürlüklerinde görevlendirilen 22 personelin tamamının aynı sendikanın üyesi olmaları dışında bir kriter gözetilmediği”iddiası ile yapılan şube müdürlüğü atamalarının tamamını iptal etmiştir. Bu durum Türkiye genelinde yapılan ve dün açıklanan müdür atamalarında da benzer bir şekilde gerçekleşmiştir. Şube müdürlerinin atamaları üzerindeki şaibe bulutları daha dağılmadan, eğitim kurumu müdürlerinin atanmasında tek belirleyen olan MEB’in söz konusu tasfiye operasyonuna karşı sendikamız gerekli hukuksal girişimleri başlatmıştır.

Sendikamız objektiflikten ve hakkaniyetten uzak bir şekilde yapılan değerlendirmeler sonucunda görevleri sona erdirilen Eğitim Sen üyesi okul müdürlerine verilen puanların iptaline karar verilmesi istemiyle dava hazırlıklarına başlamıştır. Eğitim Sen olarak, somut hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan, tamamen soyut ve politik değerlendirmelerle düşük puanlar verilerek üyelerimizin yöneticilik görevine son verilmesine asla seyirci kalmayacak, bu konuda her tür hukuksal ve örgütsel mücadeleyi yürütecektir” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here