Türkiye’de Öğretmenlik İtibarsızlaştırılıyor

0
76

Cumhuriyetin ilk yıllarında, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal statüsü en üst sıralardayken, AKP iktidarı döneminde, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını açlık sınırına yakın bir ücrete mahkûm edildiğini savunan Eğitim-İş İskenderun Şube Başkanı Hasan Kuş, “4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte öğretmenlerin çalışma yükü daha da ağırlaşırken, öğretmenler okullarda çok sayıda angarya işi yapmak zorunda bırakılmıştır” dedi.

Türkiye’deki öğretmenlerin, OECD ülkeleri ile kıyaslandığında, toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları açısından oldukça geri durumda olduklarını kaydeden Kuş, “Türkiye’de öğretmenler, OECD ortalamasından her yıl yaklaşık 140 saat daha fazla çalışmakta; söz konusu fazla çalışmaya karşılık, diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre daha düşük ücret almaktadır. Türkiye’de eğitim sisteminin yıllardır çözülmeyen sorunları, öğretmenleri diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre çok daha fazla olumsuz etkilemektedir” dedi.

Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenliği ve eğitimi yücelten pek çok söz söylendiğini ifade eden Kuş, “Bizler, eğitim çalışanları olarak, artık bu boş sözlere karnımızın tok olduğunu söylemek istiyoruz! Öncelikle eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarındaki iyileştirmelerin yanı sıra, çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilecekleri bir ortamın oluşturulmasını istiyoruz! Ne yazık ki bugün öğretmenlerimizin önemli bir kısmı, yaşadıkları ekonomik koşullara ayak uydurabilmek için ek iş yapmak zorundadır. Eğitim-İş’in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 1776 öğretmenle görüşerek yaptığı “Öğretmenliğe İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı araştırma sonuçları, öğretmenlerin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunlarını ortaya koymaktadır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here