SES Örgütlenme Sekreteri Mehtap Arıca; “Ortadoğu’da Savaşı ve Kadın Kırımını Durduralım!”

0
146

kesk açıklama1KESK İskenderun Dönem Sözcüsü adına bir açıklama yapan SES Örgütlenme Sekreteri Mehtap Arıca; “Ortadoğu’da savaşı ve kadın kırımını durduralım!” dedi.

Irak’ın Şengal bölgesinde IŞİD çeteleri tarafından yapılan ve  yaklaşık bir aydır süren saldırılara değinen Arıca; “Binlerce Ezidi kadın ve  çocuk katledildi, göç yollarında açlık ve susuzluktan dolayı öldüler. Ele geçirilenler savaş ganimeti olarak pazarlarda çarşafların içine  sokulup, zincirlere bağlanıp cariye/ köle olarak satıldı. Şengal Dağı’na sığınanlar ise açlık ve susuzlukla terbiye etmeye çalışılmaktadır. Bebekler, çocuklar, kadınlar, hastalar ve yaşlılar yerlerinden edilmekte, zorla asimilasyon ve soykırım politikalarına maruz kalmaktadır. Çocukların oyun oynaması, şarkılar söylemesi gereken topraklarda mermiler, toplar, mayınlar ve tanklarla karanlığın haritası çizilmektedir” dedi.

Tüm bu vahşetten kaçan bazı kadınların da erkek devletin gazabına uğradığını, hem de bin bir güçlükle sığındıkları ülkelerde ucuz iş gücü olarak kullanıldığını savunan Arıca; “Kadın bedeni ve ruhuna yapılan saldırıların en iğrenç biçimlerini uygulayanlar, IŞİD çeteleri ve ona göz yuman devletlerdir. Türkiye Devleti de, Ezidi kadınların ve çocukların yaşadığı istismar, tecavüz ve katliamların doğrudan içindedir. Biz bu ülkede yaşayan, farklı halklar, inançlar, diller ve kültürlerden gelen kadınlar olarak erkek egemen zorbalığa karşı mücadele içindeyiz ve olanların farkındayız. Ezidi kadınların Şengal’de ve Türkiye’de maruz kaldıkları insanlık dışı muameleyi derinden hissediyor, gözyaşları, ağıtlar ama her şeyden önemlisi isyanımızla savaşa karşı çıkıyoruz.

Savaşla yoğrulmuş bu topraklarda biz kadınlar birbirimizi tanıyor, bize kader diye yutturulmak istenen katliamlara teslim olmuyoruz. Bu savaşta payı olan başta AKP iktidarı başta olmak üzere tüm dünya devletlerine sesleniyoruz. Birleşmiş Milletlerin de aralarında olduğu bütün uluslararası kurumlara çağrıda bulunuyor, ‘katliamlara göz yummayın’ diyoruz. Kadınların eşit ve özgürce yaşadığı bir toplum inşa etmek ve yeni bir geleceği kurmak için her dilden, kültürden, inançtan ve halktan kadınlar olarak birlikte direnmeye devam edeceğiz.

Biz, KESK DİSK TMMOB VE TTB’Lİ kadınlar olarak, Ortadoğu’da eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşamak için halkların verdiği mücadeleyi selamlıyor, erkek egemen zihniyetin kadına reva gördüğü şiddet, tecavüz, katliam ve savaşa karşı 1 Eylül Dünya Barış Gününde tüm kadınları alanlara çağırıyoruz” diye konuştu.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here