Kaymakam Özyiğit; “Başkalarının Haklarına Saygı Duymayanlar Saygı Göremezler”

0
66

insan hakları kurulu1İskenderun İnsan Hakları Kurulu, Kasım Ayı Olağan Kurul Toplantısını Yaptı

İskenderun İnsan Hakları Kurulu, Kasım ayı olağan kurul toplantısını dün kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Hasan Özyiğit başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı öncesi basını bilgilendiren Kaymakam Özyiğit, insan hakları konusunda eğitim ve kültürel etkinlikleri yaygınlaştırarak hakların daha da iyi uygulanacağını düşündüğünü belirtti.

İnsan haklarının, her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerler olduğunun altını çizen Kaymakam Özyiğit; “Ülkemizde de tam anlamıyla özümsenmiş, insan hakları standartlarının en üst düzeye getirilmesi amacıyla, son yıllarda birçok önemli adımlar atılmıştır. Bu adımların en önemlilerinden birisi de 30 Haziran 2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunudur. Bu kanunla kurulmuş olan Kurumun görev ve yetkileri arasında; insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak; bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek; insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak yer almaktadır.

Bu kapsamda; toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak üzere kurulan İlçe İnsan Hakları kurulumuz insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir.

Unutulmamalıdır ki, insan hakları konusunda, en temel hak olan yaşama hakkının kullanmasından, eğitim hakkına kadar insana yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzur ve esenliğin sağlanabilmesi için devletin gösterdiği gayretli çalışmalar kadar, bireylerin de özellikle aile içinde başlayan eğitim ve sosyal davranışlarla, çevrelerindeki insanların hak ve hürriyetlerin kullanılmasına saygı ve hoşgörü göstermeleri de büyük önem arz etmektedir.

İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır. Başkalarının haklarına saygı duymayanlar saygı göremezler. Dolayısıyla yasalara saygı göstermek aslında kendimize saygı göstermektir. Bu manada İnsan haklarına özgü evrensel değerler bütününün korunup, geliştirilmesi tüm insanların ortak çalışma alanı olmalıdır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here