Kamu Çalışanlarının Net Gelirleri Yüzde 30 Eridi!

0
65

kesk açıklama2KESK Sözcüsü Selçuk, Kamu Çalışanlarının ‘Taleplerini’ Sıraladı

Kamu emekçilerinin 2014-2015 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme sürecinin 1 Ağustos tarihinde (bugün) başlayacağını hatırlatan KESK sözcüsü Coşkun Selçuk; “Kamuda çalışan işçilerin net gelirleri 10 yılda yüzde 30 erimiştir” dedi.

Hükümetin kamuoyuna sahte bir refah algısı yaratmaya çabaladığını savunan Selçuk; “Oysaki gerçek şudur; aynı dönemde yüzde 46’nın üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisinin yarattığı enflasyon, üzerine vergi artışları ve paralı hale gelen kamu hizmetlerindeki fiyat artışları da eklendiğinde kamu emekçilerinin reel ücretlerinde yüzde 22’lik net bir kayıp yaratmıştır. Bu kayıp kamu emekçilerine önceki dönemlerde verilen komik ücret zamlarının bir yansıması, hükümetin emek düşmanı politikalarının bir sonucudur.

10 yılda kamuda çalışan işçilerinse net gelirleri yüzde 30 erimiştir. Kamuda çalışan işçilerin ortalama kaybın da altında bir refah kaybına uğraması, bugün iş ve ücret güvencemizi ortadan kaldırmaya dönük sürdürülen; kadro esasına dayanan memurluğun yerine sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerin istihdam edilmesini hızlandıran kamu personel anlayışının, şimdiden bir sonucudur. Daha düşük ücret politikası, hükümetin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü 657 sayılı DMK ile varmak istediği noktadır” dedi.

Temel Maaş 2.340 TL’ye Yükseltilmeli

Taleplerini de sıralayan Selçuk; “Her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme imzalayacağı ve anayasal hakkımız olan grevin teminat altına alınacağı bir yasal düzenleme hemen yapılmalıdır. Enflasyon ve cari dönemin ekonomik büyümesinden verilecek adil bir payla temel maaş 2.340 TL’ye yükseltilmelidir. Kamuda sözleşmeli, taşeron vb. farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son verilmeli, tüm çalışanlar iş güvencesine kavuşturulmalıdır. Aynı unvanda farklı kamu kurumlarında çalışan tüm kamu emekçilerine eşit ücret ödenmelidir. Ek gösterge adaletsizliğine son verilmelidir.

Kadın kamu emekçilerine; çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılığa, mobbinge, baskı ve şiddete son verilmeli, uygulayanlar hakkında etkili müeyyideler getirilmelidir. Ayrımcı politikalardan vazgeçilerek özgür örgütlenme ortamı sağlanmalı, haksız ve adaletsiz biçimde tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Kamu hizmetleri herkese parasız, eşit, nitelikli, ulaşılabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamu hizmetleri işletmecilik esaslarına göre değil, toplumsal fayda gözeterek sağlanmalıdır” diye konuştu.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here