“Emperyalist Devletler Senaryolarına Devam Ediyor”

0
88

işçi partisi açıkalama6İşçi Partisi İskenderun İlçe Başkanı Fatma Paksoy; “Emperyalist Devletler Senaryolarına Devam Ediyor”

İşçi Partisi İskenderun İlçe Örgütü, parti binasında düzenledikleri basın toplantısında, Ermeni Soykırımının yalan olduğunu savunan Liderleri Doğu Perinçek’in önceki gün görülen davasının ardından süreç hakkında açıklamalarda bulundular.

Emperyalist güçlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini savaşla yenemeyeceklerini anladıkları için tüm hesaplarını ince-ince ve 100 yıla yayarak uygulamaya koyduklarını savunan İşçi Partisi İskenderun İlçe Başkanı Fatma Paksoy; “1950’li yıllara kadar başı dik bir devlet varken 1950 yılından sonra iktidara gelen tüm hükümetler aracılığı ile yok etme planlarını uygulamaya koydular” dedi.

Emperyalist Devletlerin, önce hükümetlere borç para vererek, ülkenin üretim ekonomisini yok etmeyle işe başladıklarını ve daha sonra sağ sol çatışması ile tıpkı Kore’de yaptıkları gibi bölünme sürecini hızlandırmak istediklerini ancak başaramadıklarını da öne süren Paksoy; “Daha sonra Ermeni meselesini ortaya koydular. Biliyorlardı ki bu mesele uzun yıllar kullanılacak bir meseleydi. Daha sonra Etnik Kökene dayalı ayrılık senaryoları ve en sonda da dinsel ve etnik köken ayrılıkları ile mevcut mozaiği dağıtmak istediler. Yine başaramadılar. Bugün de tıpkı akbaba sürüsü gibi birden fazla sorun çıkararak yok etme projesini uygulamaktadırlar. Bölücü, etnik, dini, komşularla olan ilişkilerde köşeye sıkışacağımız politikalarla suni problemler ürettiler. Tıpkı Libya, Irak ve en son Suriye’deki gibi… Bu ülkelerde iş birliği yaptıkları kan içiciler vasıtası ile demokrasi getireceklerini söyledikleri ülkeleri kan gölüne ve karanlığa çevirdiler. Bizim ülkemizde de aynı senaryoyu denemeye devam etmektedirler” şeklinde konuştu.

işçi partisi açıkalama7

Perinçek, Tüm Avrupa’ya Ders Verdi…

İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek’in İsviçre’de sokağa çıkarak ‘Soy Kırım Yoktur!’ diye ilan ettiğini hatırlatan Paksoy; “Yapılan yargılama ile Doğu Perinçek hapse mahkûm olmuştur. Bu kararın AİHM ne taşınması sonucunda, AİHM 2. Dairesi 17 Aralık 2013 tarihli kararı ile hapis cezasını öngören yasanın, özgürlüklerin en önemlilerinden biri olan ‘İfade Özgürlüğü’ne aykırı olduğuna hükmetmiştir. Zira bu karar, Avrupa’nın özgürlük mirasını temsil etmekte ve Avrupa’daki özgürlükleri güvence altına almaktadır.

İsviçre’nin itirazı üzerine karar, AİHM’nin Büyük Dairesine gelmiştir. Bu daire tüm daire başkanlarının oluşturduğu büyük kuruldur. İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek dün Büyük Dairede tarihi konuşmasını yapmış ve tüm Avrupa’ya özgürlüğün tanımı konusunda adeta ders vermiştir. Buradan çıkacak karar, aynı zamanda hem Avrupa’nın hem de tüm dünyanın Özgürlükler konusundaki tanımlamaların çerçeve oluşturacaktır.

Bu karardan sonra Avrupa ya daha özgürleşecek ya da özgürsüzleşecektir. Çıkacak kararın olumlu olacağına inanıyoruz. Böylece tüm Avrupa devletlerinin soykırım palavrasına ilişkin çıkaracakları yasalarda bu karar,  koskoca bir duvar olarak karşılarında duracaktır. Bu dava Doğu Perinçek’in değil, Türk Milletinin davasıdır. Lakin Bu başarı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin değil,  Doğu Perinçek’in başarısıdır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here