Belediye Meclisi 1 Nisan’da Toplanacak

0
44

belediye meclisi (42)İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Nisan 2013 Pazartesi günü (bugün) saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye meclisi gündeminde bulunan şu konuları görüşecek;

“1-Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. 2-Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. 3-İmar Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. 4-Belediye Başkanlığının 2012 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi. 5-Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi. 6-Gültepe Mahallesi 422 Sokağa Hakkâri Şemdinli’de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet SUAY’ın isminin verilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğü teklifi. 7-Denizciler Belediyesi Şirinyurt Mahallesi 54 Sokak üzerinde bulunan bitişik mıntıkası 1632 nolu parseldeki mülkiyeti Denizciler Belediyesine ait olan 244,65 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Denizciler Belediye Meclisinin aldığı kararın görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi. 8-Şevre Mıntıkası 1644 nolu parselin bir kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile su deposu ve belediye hizmet alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 9-Şevre Mıntıkası 1644 nolu parselin bir kısmının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile su deposu ve belediye hizmet alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 10-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2013 Yılı Bütçesinin Kanalizasyon tesis yapım giderlerine 5.000.000 TL içme suyu şebeke inşaatı yapım giderlerini 15.000.000 TL ek ödenek eklenmesiyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here