Atam Seni Unutmadık Unutmayacağız!

0
74

Günaydın sevgili okuyucularım nasılsınız bu sabah? Bugün (dün) 10 Kasım 2014, Ata’nın sonsuzluğa karışmasının  76. yılı… Sanki zaman hiç geçmemiş; 76 yıl; ancak özlem  her gün. Ve gittikçe artıyor. Şimdi onu ebediyete intikal mariobet ettiği günde sevgiyle, özlemle anıyoruz. Bugün yasta değiliz demek isterdim ancak diyemiyorum çünkü; şimdi ilkelerini herkes biliyor ve sahip çıkıyor görünüyor; ancak nasıl okuyor o ilkeleri? İşte bu çok manidar ve bu yüzden aslında matemdeyiz, yastayız ve utanıyoruz. Ancak her şeye rağmen bizler bu ilkelerden ödün vermemeye ve eserine hiçbir ulusun sahip olmadığı bir liderin bıraktığı eserlere sahip çıkmaya çalışacağız. Her zaman her yerde onun ilkeleri ile yaşamaya devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki  Kurtuluş Savaşı vermiş bir liderin ardından, Cumhuriyeti armağan etmiş bir önderin ilkeleri hangi toprağa düşerse düşsün kesinlikle ürün verecektir. Ve dünya döndükçe varlığını sürdürecektir. Ve bizler varlığımızı bu vatana armağan edenler olarak, varlığını vatana adayan önderimizin sonsuzluğa karıştığı bu günde onu  ancak  minnetle, saygıyla, sevgiyle, özlemle anarız. Ve Türk  milleti  yaşadıkça oda yaşacaktır… “BENİM NACİZ VÜCUDUM BİR GÜN  ELBET  TOPRAK OLACAK, FAKAT TÜRK MİLLETİ EBEDİYETE KADAR YAŞAYACAKTIR” diyerek oda buna işaret etmiştir. Hiçbir beden sonsuza dek yaşayamaz ancak düşünceler, ilkeler ve  kazanımlar  sonsuza dek yaşayabilir eğer sahip olursak.

& & & & &

Acılar gelir ve gider. Önemli olan dayanmaktır. İlkelere sahip olmaktır, değerleri koruyabilmek ve kollayabilmektir, birlik ve beraberlik içinde. Ve bugün  silkelendik  sahip olduklarımızı yeniden gözden geçirdik. Ve yeniden nahifleştik ayaklarımızın bastığı bu toprağa. Ki o toprak şehit kanı ile sulanmış şehidin bedeni ile yeşermiş bütün bitkiler, ağaçlar, yapraklar. Ve biz, bugün bize cumhuriyeti armağan edenin karşısında gurur, özlem  ve sevgiyle başımız önümüzde  duruyoruz…

& & & & &

Atatürk’ün insana verdiği değer ile ilgili anılar

Yaşamı boyunca insanlığın huzur ve mutluluğunun tesis edilmesi için büyük çaba sarf edilmesini isteyen Atatürk, insana ve insanlığa büyük değer vermiştir. Her insanın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını, insanlık adına herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesini arzu etmiştir.

O, bu konuda birçok örnek davranışlarda bulunmuş, toplumun ve belirli görevlerde bulunan kişilerin bu hususta son derece dikkatli olması gerektiğini ifade etmiştir.

Atatürk’ün insan sevgisi ve insana verdiği önem ile ilgili kısa örnek bir anı

Cumhuriyette Angarya Yoktur

Cumhuriyet’in ilanından sonra idi. Karadeniz’de bir gezintiye çıkmıştı. Kendisine eşlik edenler arasında bulunuyordum. Rize’ye geldik. Yolların düzgünlüğü ilgisini çekmişti.

Valiye: “Yollarınızı nasıl bu hale getirebildiniz?” diye sordu.

Vali de anlattı; yakın köylüleri jandarmalarla toplattırmış ve yol onarımında çalıştırmış.

Ata’nın kaşları çatıldı. Oldukça sert bir dille:

“Vali Bey” dedi. “ ‘Corvee’ nedir bilir misin? Öyle ise ben söyleyeyim: Angarya demektir. Ve şu anda bilmeniz lazım ki, kanunsuz hiçbir vatandaşı işten alıkoyamaz, onu çalışmaya zorlayamazsınız. Cumhuriyet’te angarya diye bir şey yoktur.” (Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anılar, s.321)

& & & & &

Ve o büyük insan için ne demiş dünya liderleri…

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Emanullah HAN (Afganistan Kralı)

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artik imkan kalmamış olmasıdır.

Franklin ROOSEVELT (A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1963)

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha basarı ile gösteren bir örnek yoktur.

John F.KENNEDY (A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1963)

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

Gladys Baker (Gazeteci)

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.

Libre Belgique Gazetesi

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. Memlekette, bulunabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir.

Mercel Sauvage(Gazeteci)

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

Gerrad Tongas(Yazar)

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.

Claude FARRER 

Günün Şiiri

Sen Yüreğimde Yaşarsın

Ne gökte ararım

Mavi gözlerini, sarı saçlarını

Ne 10 Kasım’da

Öldüğünü düşünürüm.

Sen bildiğim  bir yerdesin.

İşte hemen şurada

Bana hala rehber hala öğretmensin…

Sen, bana  yok olmaktan var olmak,

Nasıl olur

Özgür olmak ne demek?

Eşitlik, kardeşlik ilkeli olmak ne demek?

Öğretensin.

Bir yurt armağan edensin…

Özgür yaşamayı.

A, B, C,  D’yi  öğretensin.

“Cumhuriyet size emanet

Ona iyi bakın ” diyensin.

Seni hayal aleminde aramam…

Düşlerde bulamam….

Sen her zam enimlesin.

Yase

Atatürk’ün Birlik, Beraberlik ile İlgili Sözleri

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener. Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur. Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

Atatürk’ün Cumhuriyet ile İlgili Sözleri

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Cumhuriyet fazilettir.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here