“Amaç, Ekonomik Kalkınmanın Devamlılığını Sağlamaktır”

0
179

torba yasa anlatıldı1Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, ‘Borçlara Ödeme Kolaylığı’ Getiren Kanunu Anlattı…

İskenderun Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (İSMMM)’nın düzenlediği bilgilendirme toplantısında, muhasebeci, mali müşavir ve muhtarlara 6552 sayılı kanunun vergi yönü anlatıldı. Bilgilendirme toplantısına katılan Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol; “6552 sayılı kanun ile birikmiş olan borçlara ödeme, ayrıca davaların sulh yoluyla çözümü kolaylığı getirilmiştir” derken, borcu olan mükelleflerin vergi dairelerine son günü beklemeksizin yapılandırma talebinde bulunmalarının çıkarlarına olacağını belirtti.

torba yasa anlatıldı2

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda dün İSMMM tarafından düzenlenen toplantıya Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, Akdeniz Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Özbey, Vergi Dairesi Grup Müdürü Ahmet Tecimen, Hatay Vergi Dairesi Tahsilât Müdürü Engin Aygün, İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen, muhasebeci, mali müşavir ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İSMMM Başkanı Alaattin Özbülbül, katılımcılara teşekkür ederken, Gülistan Kansu ve Derya Dönmez’e mesleki ruhsatlarını törenle verdi.

Toplantıda söz alan Hatay Vergi Dairesi Başkanı Erol; “Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Dairelerince tahsil edilen bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içeren 6552 sayılı kanun, yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun hükümleri ile özel ve kamu sektörünün hazineye olan borç yükünü azaltmak, maliye ve para politikalarının daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, yatırım ortamını iyileştirmek ve ekonomik kalkınmanın devamlılığını sağlamak amaçlanmıştır.

torba yasa anlatıldı3

6552 sayılı kanun ile birikmiş olan borçlara ödeme, ayrıca davaların sulh yoluyla çözümü kolaylığı getirilmiştir. 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle; 166.334 borçlu mükellefimiz (184.000 borçlu mükellef kayıt sayımız) olup, bu mükelleflerimizden toplam net tahsil edilebilir 472.000,00 TL alacak stokumuz bulunmaktadır. 31 Ekim itibariyle 22.838 dilekçe sayısı olup, tefe dahil 112.492.400,00 TL tutar yapılandırılmış bulunmaktadır. Borcu olan mükelleflerimizin vergi dairelerimize son günü beklemeksizin yapılandırma talebinde bulunmaları çıkarlarına olacaktır. Borçların yapılandırılabilmesi için teminat gösterilmesi şartı bulunmamaktadır. Borçlarını yapılandıran mükellefler hakkında yeni cebri icra takibi yapılmayacaktır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının tahsil Usulü Hakkında Kanun 48. Maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV gibi borçlar da kanun kapsamında yapılandırılmaktadır. Tutar ve taksit süresine bakılmaksızın tüm taksitlendirme talepleri vergi daireleri tarafından sonuçlandırılabilecektir.

torba yasa anlatıldı4

Araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olan araç sahiplerinin, 31.12.2014 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları halinde her ay itibariyle tahsil edilecek %5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon oranında hesaplanan tutarın tahsil edilmesi suretiyle ödeme tutarında kolaylık sağlanacaktır. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. Maalesef bu güne kadar sadece 7 mükellefimiz bu madde hükmünden faydalanmıştır” dedi.

Daha sonra Hatay Vergi Dairesi Tahsilât Müdürü Engin Aygün, sunum yaptı. Akdeniz Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Özbey ve Vergi Dairesi Grup Müdürü Ahmet Tecimen de katılımcıların sorularını yanıtladılar.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here