Vekil Eryılmaz; “Suriyeli Sığınmacılara Özel Ayrıcalık Sağlanıyor”

0
157

Suriye ile iyi olan ilişkilerimizin bozulmasını Ak Parti hükümetin yanlış dış politikasına bağlayan CHP Hatay Milletvekili Av. Refik Eryılmaz, konuyla ilgili meclise önerge sundu.

Yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde Suriye’de (okuyan ve mezun olan ve ticari ilişkileri olan) vatandaşlarımız mağdur olmaya başladığını hatırlatan Eryılmaz, “Diğer taraftan Ülkemizde bulunan Suriye vatandaşı sığınmacılara, 7 Üniversitemizden herhangi birine kayıt yaptırma hakkı tanınmış, kayıt kriterleri olarak da sadece şahsın kişisel beyanları yeterli kabul edilmiştir. İlkokul, ortaokul, lise mezunu olsun ya da olmasın kişisel beyanları ile her Suriyeli sığınmacıya belirlenen 7 üniversiteden herhangi birine kayıt yapabilme imkânı tanınarak özel ayrıcalık sağlanmıştır. Suriye üniversitelerinden mezun olan vatandaşlarımız ise ülkemizde çalışmak için denklik başvurularında bulunduğunda Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye’de temsilciliğimiz olmadığı gerekçesi ile evrakları bekletilmekte ve başvuran vatandaşlarımıza hiçbir şekilde yardımcı olunmamaktadır” dedi.

Milletvekili Eryılmaz, konuyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği önergesinde şu soruları sordu; “1-26 Mart 2012 tarihinden günümüze kadar Bakanlığınız nezdinde Suriye’ye gönderilmek üzere kaç resmi yazışma mevcuttur? Bu yazışmaların içeriği nedir? Bu yazışmalara ne gibi işlemler yapılmıştır? 2-Suriye’den resmi başvurularını tamamlamış vatandaşlarımızın Bakanlığınıza başvurduklarında Suriye’de temsilciliğimiz olmadığı gerekçesiyle evraklarının bekletildiği ve zamanla bu sorunun aşılacağı, ellerinden bir şey gelmediği ve konunun bilginiz dâhilinde olduğu yönünde bilgi verildiği iddiaları doğru mudur? Şayet doğru ise bu konuda bir düzenleme yapılmış mıdır? Yapılmadı ise ne zaman yapılması düşünülmektedir? 3-Ülkemizde bulunan Suriye vatandaşı sığınmacılara kişisel beyanları ile Yedi Üniversitemizden herhangi birine kayıt yapabilme olanağı tanınırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın denklik talepleri ve buna paralel olarak denklik hakkı tanınan vatandaşlarımızın göreve başlatılması konusundaki yasal taleplerinin yerine getirilmemesini nasıl açıklıyorsunuz? Bu tutumunuzla vatandaşlarımızı ötekileştirmiş olmuyor musunuz? Suriye vatandaşı ve sığınmacılarını vatandaşımızın üstünde tutan bu ayrımcılığın sebebi nedir? 4-Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemeler göz önüne alındığında Suriye vatandaşlarına Sadece şahsi beyanları ile tanınan özel ayrıcalıklar Anayasa’nın 130 uncu maddesinde düzenlenen Üniversitelerin özerkliği maddesi ile Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmuyor mu?”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here