Vekil Eryılmaz Maliye Bakanı Şimşek’e Sordu…

0
61

refik eryılmaz9“Büyük Mükellefler Affedildi mi?”

CHP Hatay Milletvekili Av. Refik Eryılmaz, Sayıştay raporlarına yansıyan ve basında yer alan iddialara göre, Sayıştay Denetçileri tarafından 2011 yılında yapılan tespitte 87 büyük şirketin vergi borçlarının ve cezalarının yüzde 90’ının silindiği ifade ederek, konuyu TBMM’ye taşıdı. Meclise konuyla ilgili olarak, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından cevaplandırılmasını istediği bir soru önergesi sunan Eryılmaz, önergesinde şu ifadelere yer verdi;

“Sayıştay raporlarına yansıyan ve basında yer alan iddialara göre, Sayıştay Denetçileri tarafından 2011 yılında yapılan tespitte 87 büyük şirketin vergi borçlarının ve cezalarının yüzde 90’ının silindiği, toplam 1,7 milyar vergi ödemesi gereken 87 mükellefin 160 milyon lira ödeyerek vergi yükünden kurtulduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Sayıştay Denetçileri hazırladıkları raporda Gelir İdaresi Başkanlığı’nda kurulan ve büyük şirketlerin işlemlerinin yapıldığı “Merkez Uzlaşma Komisyonuna” gelen uzlaşma taleplerinde %90 vergi indirimi uygulandığını ve vergi cezalarının tamamının silindiğini, buna karşılık küçük mükelleflere vergi uzlaşmalarında en fazla yüzde 45 oranında indirim yapıldığını, vergi asıllarında ve cezalarında ise çok az indirime gidildiğinin tespit edildiği iddiaları da gündeme gelmiştir. Bu çerçevede;

1-Sayıştay TBMM adına denetim yetkisini kullanmaktadır. Bu yetkiye istinaden gerekli gördüğü kayıt ve belgeleri talep etme ve inceleme yetkisine sahiptir ancak Sayıştay denetçileri Gelir İdaresi Başkanlığından uzlaşma tutanaklarını talep etmesine rağmen bu talep karşılanmamıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu tutumunun gerekçesi nedir? Bu bir keyfi tutum değil midir? Yasaya aykırı işlem yapan görevliler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 2-2011 yılında yapılan tespitlerde vergi uzmanları yapılanları geçiştirmenin mümkün olmadığını kaydederek “Bir milyar liraya yakın” bir vergi cezası affı olduğunu iddia etmişlerdir. Bu iddia doğru mudur? Küçük mükellefler bu cezaları önemli ölçüde öderken büyük mükelleflerin affedilmesi ve indirimlere tabi tutulması hangi yasal çerçevede yapılmaktadır? Bu dönemde kaç büyük mükellefin ne kadar borcu affedilmiştir? 3-Mükelleflerin vergi konusunda af kapsamına girebilmesi için uzlaşma talebinde bulunması gerekmektedir. İlgili dönemde uzlaşma talep eden büyük mükellefler hangileridir? İlgili dönem itibariyle büyük mükelleflere bağlı vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezalarının toplam tutarı ne kadardır? Affedilen ve indirimden yararlanan şirketler hangi kıstasa göre belirlenmiştir? 4-Gelir İdaresi Başkanlığının Sayıştay denetçilerine ilgili dönemde Vergi Uzlaştırma Komisyonu tutanaklarını vermeme gerekçesi ile Sayıştay’ın yetkilerinin aynı dönemde TBMM tarafından kısıtlanması arasındaki paralelliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür uygulamalar vergi adalet ilkesi ışığı altında vergi tarhiyat uygulamalarında bir adaletsizlik doğurmuş olmuyor mu?”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here