Milletvekili Eryılmaz; “Yerli Üretici Zor Durumda”

0
72

Canlı hayvan kesimlerinde üreticinin yaşadığı sıkıntılar, ithalat kararının doğurduğu problemleri meclis gündemine taşıyan CHP Hatay Milletvekili Av. Refik Eryılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından cevaplanmasını istediği bir önerge sundu.

2008 ve 2009 yıllarında et ve süt fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle üreticilerin büyük bir kesiminin hayvanlarını kesime sevk ettiğini ve o dönemde bir milyona yakın damızlık süt hayvanının kesime gitmesinin fiyatları artırdığı gözlemlendiğini hatırlatan Eryılmaz, “İlgili dönemde gümrük vergilerinin indirilmesiyle birlikte Et ve Balık Kurumu (EBK) eliyle kasaplık canlı hayvanla başlatılan ithalat, her türlü besilik, kasaplık canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalat kapılarının sonuna kadar açılması sonucunu ortaya çıkarmıştır. İthalat kararının alındığı ilk dönemlerde piyasada tam bir belirsizlik oluşmuş, bu belirsizlik, hayvan kesimlerini neredeyse durma noktasına getirmiştir. Yaşanan bu süreçte çiftçilerimiz fiyatlarını aşağı çekerek riskli satışlara başlamış, piyasaya borçlu olan üreticilerimiz sıkıntıya girmiştir” dedi.

Yerli üreticinin zor durumda olduğunu kaydeden Milletvekili Eryılmaz, önergesinde şu sorulara yanıt aradı;

“1-2012 yılından günümüze kadar Et Balık Kurumu tarafından kaç canlı hayvan kesimi gerçekleşmiştir? Kesimi gerçekleşen hayvanların kaçı ithal edilen hayvanlardan, kaçı yerli hayvanlardan oluşmaktadır? 2-Günümüz itibariyle Et Balık Kurumu kombinalarının doluluk oranı nedir? Et Balık Kurumu’nun kombinalarında doluluk gerekçesiyle yerli üreticilere kesim için (yaklaşık 8-9 ay gibi) uzun süre verildiği iddiaları doğru mudur? Şayet doğru ise bu süreleri makul bir süreye çekmek hususunda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?  3-2011-2012 yılları itibariyle ülkemize ithalatçı firmalar tarafından kaç canlı büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirilmiştir? Yine aynı yıllar itibariyle Türkiye’de büyükbaş canlı hayvan sayısı kaçtı? Bu canlı hayvanların ne kadarı Et Balık Kurumu tarafından kesilmiştir? 4-2013 yılında canlı hayvan ve et ithalatını gerektirecek herhangi bir zorunlu durum söz konusu mudur? 5-Bir tarafta hayvanlarını kestirmek isteyen yerli üreticiye 8-9 ay gibi uzun süreler verilir iken canlı hayvan ithalatına devam edilmesini nasıl açıklıyorsunuz? 6-Başta yem olmak üzere üretici maliyetlerinin düşürülmesi yönünde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bitkisel üretimin sorunlarını giderecek şekilde mazot, gübre, elektrik, tohum gibi temel girdilerin fiyatlarını kontrol altında tutmak ve bunların üzerindeki vergi yüklerini en aza indirmek yönünde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here