Karayolları Yeşil Alan Olacak

0
367

Geçtiğimiz dönemlerde tartışma konusu olan karayolları alanının yeşil alan olarak kalmasına dair, Belediye Meclis Üyesi Ercüment Kimyon’un açtığı dava soncunda, alanın “yeşil” kalmasına karar verildi. Hatay İl Genel Meclisi ve Antakya Belediye Meclisi’nin, 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yeşil alandan, resmi kurum alanına dönüştürülen eski karayolları alanına ilişkin karar iptal edildi.

Meclis Üyesi Kimyon’un açtığı davayı görüşen Hatay İdare Mahkemesi, oybirliği ile aldığı karar ile alanın ‘yeşil’ kalmasına karar verdi. Mahkeme bilirkişi heyetinin raporuna dikkat çekerek, şöyle karar verdi;

“Uyuşmazlık konusu sahanın bir kısmının ‘büyük alan kullanımı gerektiren kamu kullanım alanı’ olarak tanımlandığı, hâlbuki burasının İskenderun’un yoğun konut bölgesi içinde yer aldığı, içindeki ağaç topluluğu, açık alan görünümü ve konumu itibariyle yeşil alan olarak çok uygun olduğu, alanın büyüklüğü ve yeşil dokunun konut alanları içinde büyükçe bir kentsel iç avlu/açık avlu niteliği ile olumlu şekilde mikroklimatik bir etki yaratacağı;

Ayrıca bu saha için belirlenen kamu kullanım alanının işlevinin belirsiz olduğu, nasıl bir trafik yükü getireceğinin bilinmediği, sadece arsanın büyüklüğüne bakılarak böyle bir kamu kullanım alanı işlevi yüklenmesinin doğru olmadığı, taşınmazlarda halen yoğun ağaç kütlesinin bulunduğu, kamu kullanım alanı olması halinde ciddi ağaç kesimi olabileceği, diğer yandan açkı ve yeşil alanların kentlerin sağlıklı gelişmesi içine büyük önem taşıdığı, ayrıca sosyal ve estetik açıdan gerekli olduğu;

Dava konusu sahanın büyüklüğü ve hitap ettiği konut birim sayısı göz önüne alındığında yeşil alan ihtiyacı gerekliliğinin ortaya çıktığı, sonuç olarak dava konusu işlemle belirlenen kamu kullanım alanının çevre yerleşim birimlerini olumsuz etkileyeceği, trafiğe olumsuz etki yapacağı, alanın yeşil alan/kentsel park olarak korunması gerektiği,

Ve bu haliyle dava konusu plan işleminin şehircilik ilkelerine, plan yapım ve yöntemlerine uygun olmadığı, yeşil alandan ‘büyük alan kullanımı gerektiren kamu kullanım alanına çevrilmesine dair dava konusu çevre düzeni planı işleminde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here