İskenderun Belediye Meclisi Toplandı

0
22

İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında, Meclis Salonunda toplandı.

Meclis toplantısında ilk olarak meclise sunulan soru önergeleri okundu. Belediye İştiraki İSKENT Şirketi ile ilgili CHP Meclis Üyesi Murat Kayış tarafından verilen üç soru önergesine sözlü olarak kısa bir cevap veren Başkan Fatih Tosyalı, yazılı cevap verilmesi hususunda İSKENT Sorumlusu Murat Bekar’ı görevlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde yerel basına yansıyan MİT binasının yanında bulunan bina içerisindeki daireler için, İskenderun Belediyesi tarafından farklı rayiç bedellerin belirlendiği, aynı bina içerisinde birden çok daire sahibi olan kişilere ait dairelerin rayiç bedellerinin düşük gösterildiği yönünde haberler ile ilgili meclise dört maddelik soru önergesi sunan CHP Meclis Üyesi Bülent Şimşek’e ise Mal ve Hizmetler Müdürü tarafından yazılı cevap verilmesi hususunda görevlendirme yapıldı.

Gündem dışı yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin ilk üç maddesi olan; “İskenderun Kent Merkezi ve Yakın Çevresine yönelik yaklaşık 3250 Ha büyüklüğündeki 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 27.11.2020 tarihinde başlamak ve 28.12.2020 tarihinde bitirilmek üzere 30 gün süre ile 2. askıya çıkarılmış ve ilan edilmiş olup, askı sonrası plana yapılan itirazların değerlendirilmesi amacıyla gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu; 2. Mıntıka 1290 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu ve Azganlık Mahallesi 946, 947 (yeni 970 parsel) ve 948 nolu parsellerin önünde yer alan, liman amaçlı planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi” ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemin son üç maddesi olan; “Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Meclisimizce görüşülmesi ile ilgili Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü teklifi; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Çalışma Yönetmeliğinin Meclisimizce görüşülmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü teklifi ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılması planlanan Alt Yapı Biriminin iş ve işlemlerinin yetki ve sorumluluğu Belediyemize devredilmiş olduğundan dolayı söz konusu yapılacak işlemlerin mevzuat hükümlerine uyması maksadıyla Altyapı Uygulama Yönetmeliğinin ve Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğin güncellenmiş halinin mecliste incelenip kabul edilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi” ise oy birliği ile kabul edildi. (Haber:  Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here