İnsan Hakları Kurulu Haziran Ayı Toplantısını Yaptı

0
58

insan hakları kurulu3Kaymakam Özyiğit; “Haklarımızı Kullanırken, Başkalarının Haklarını da Dikkate Almalıyız”

İskenderun İlçe İnsan Hakları Kurulu’nun 2014 yılı Haziran ayı olağan kurul toplantısı, İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

İskenderun Kaymakamı ve Kurul Başkanı Hasan Özyiğit, toplantıda yaptığı konuşmasında, 23 Kasım 2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, İlçemizdeki “İlçe İnsan Hakları Kurulu’nun çalışmalarını ciddiyetle sürdürdüğünü ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

insan hakları kurulu4

Tüm insanların fiziksel varlığını sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan temel hak ve özgürlüklerinin bulunduğunu, fakat bu hak ve özgürlüklerin kullanılması esnasında herkesin birbirlerine karşı sorumluluğunun da olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Kaymakam Özyiğit, haklarımızı kullanırken başkalarının haklarını dikkate almamanın ya da sorumluluklarımızı yerine getirmemenin hem kendi hem de başkalarının hayatını nasıl etkileyeceğine yönelik bilince sahip olmamız gerektiğini dile getirdi.

İnsan hakları ihlaline yönelik herhangi bir müracaatın olmamasından ötürü, toplantı gündeminde yer alan konular değerlendirilerek, kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here