Hatay, İrtifak Hakkı Gelirlerinde Birinci

0
75

Hatay Defterdarı Akdemir, Basınla Bir Araya Geldi ve 2012 Yılını Değerlendirdi

Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Hatay Defterdarı Mustafa Akdemir, 2012 yılı değerlendirmesini yaparak, kurumun 2013 yılındaki hedeflerini açıkladı. 2012 yılında olumlu gelişmelerin olduğunu ve elde edilen gelirlerin ciddi bir rakam olduğuna dikkat çeken Akdemir, Hatay’ın giderlerinden çok gelirlerinin olduğunu söyleyerek 3.234.760.206,72’nin 2012 yılı bütçe geliri olduğunu aynı yılın giderlerinin ise 1.915.986.152,38 olduğunu kaydetti.

2012 yılında Türkiye Bütçesi vergi gelirleri içerisindeki İlimizin payının % 1,00 olup, Türkiye sıralamasında 9’uncu sırada yer aldığını kaydeden Akdemir; “İlimiz bütçe gelirlerinin % 56,77’si uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler, %14,70’i gelir ve kurumlar vergileri, %14,22’si dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ve %14,31’i diğer gelirlerdir. İlimizin toplam giderler içerisindeki payı %0,57 olup, Bütçeden en fazla ödenek alan İller sıralamasındaki yeri 21’dir. İlimiz bütçe giderlerinin %64,04’ü personel giderleri, %13,56’sı mal ve hizmet alımları, %10,94’ü SGK ödemeleri ve %11,46’sı diğer harcamalardır. Defterdarlığımızca 2012 yılında 38.184,040,33 TL milli emlak gelirleri tahsil edilmiş olup, bu gelirlerin ilimiz vergi gelirleri içindeki ağırlığı  % 1,18’dir.

Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğünce ülke genelinde yapılan milli emlak işlemlerinin değerlendirilmesi sonucunda,  İlimiz Defterdarlığının İrtifak hakkı gelirlerinde 1’inci sırada, ecrimisil gelirlerinde 9’uncu sırada, kira gelirlerinde ise 16’ncı sırada yer aldığı belirlenmiştir. Defterdarlığımız irtifak hakkı gelirleri 24.168.655,55 TL ile ülke geneli içinde %7,2’lik bir paya sahiptir. İlimizde toplam 1.825 adet kamu konutu bulunmakta olup 2012 yılında 2.879.190,86 TL kira geliri elde edilmiştir. İlimizde gelir getirici mahiyette olan 14.497 adet toplam 147.715 dönüm taşınmazdan, 9.034 adet toplam 57.794 dönümü kullanılmaktadır. İlimiz dâhilinde 2/b yasası kapsamında 1397 adet taşınmaz bulunmakta olup bu taşınmazların yüzölçümü 1.913,75 dönümdür. 2/b kapsamında vatandaşlardan 1.374 adet başvuru alınmış olup başvuru oranı %93’tür. Başvuru ücreti yatıranların sayısı 1.136 olup oranı % 77’dir. 2013 yılı gelir hedeflerimiz, bütün gelir kalemlerinde enflasyonun iki katı oranında artış sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Hatay Defterdarı Mustafa Akdemir başkanlığında Merkez ve İlçe Birimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda daha sonra 2013 yılı çalışma programı ilan edildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here