Gece Yarısı Darbesi Mühendisleri Engelleyemeyecek!

0
78

emo açıklamaEMO, Torba Yasa Kapsamında Mesleki Anlamda Getirilen Hükümlere Karşı Çıktı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İskenderun Temsilciliği yazılı bir basın açıklaması yaparak yeni düzenlenen torba yasa kapsamında mesleki anlamda getirilen hükümlere karşı çıktı. Gece yarısı darbesinin mühendisleri engelleyemeyeceğine değinen açıklamada, TMMOB ve odalara karşı yapılan operasyonun asıl anlamının, demokratik topluma yapılan bir saldırı niteliği taşıdığına değinildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

Denetim Yetkisi Kaldırılmak İsteniyor

“TBMM’de 9 Temmuz 2013’te gece yarısı önergeyle görüşülmekte olan Torba Yasa içerisine meslek odalarımızı, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren kimi hükümler eklenmiştir. AKP iktidarının demokrasi karşıtı uygulamalarının yeni bir örneği olan bu yasa hükmüyle, Odalarımızın mesleki denetim yapma yetkileri ortadan kaldırılmak istenilmekte, serbest müşavir mühendislik ve büro tescil belgesi vermesine yönelik mevzuatı yok sayılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ve yasa önerisinin görüşülmesi sırasında iktidar milletvekilleri tarafından yapılan konuşmalarda, mesleki denetim uygulamasının mimar ve mühendisler tarafından istenmediği, çok sayıda şikâyete neden olunduğu ve haksız olarak alınan denetim bedelinin ortadan kaldırıldığı iddia edilmektedir.

Çeşitli nedenlerle mesleki denetim uygulamasına karşı olan meslektaşlarımızın bulunması, demokratik bir ortamda son derece olağan bir durumdur. Ancak serbest çalışan meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerinin bir güvencesi olan ve kamusal denetim sağlanan mesleki denetim uygulaması, meslektaşlarımızın onayı ile yürütülmektedir.  Bu yönde odamıza ulaşan ve halen ulaşmaya devam eden yüzlerce imzalı başvuru metni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiş olmasına rağmen, meslektaşlarımızın iradesi yok sayılmıştır.

İktidar Demokrasiyi Rafa Kaldırmıştır

Gece yarısı TMMOB ve Odalarımıza karşı yapılan operasyonun asıl anlamı, demokratik topluma yapılan bir saldırı niteliği taşımaktadır. Uzunca bir süredir meslek odalarımızın ve diğer tüm demokratik kitle örgütleri yok sayılmaktadırlar. Varlığımızı doğrudan ilgilendiren bir konuda gece yarısı getirilen bir önergeyi hırsla, hınçla, kinle yasalaştırmak, AKP İktidarının demokrasiyi rafa kaldırdığının göstergesidir. Artık bundan sonra bu siyasal iktidardan demokratik adımlar beklemenin, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve kamu yararına düzenleme yapacağı sanısına kapılmanın yeri yoktur.

Odalarımızın, demokratik bir şekilde meslektaşlarımızın kararıyla yürürlüğe koymuş olduğu uygulamaları ‘25 oda yöneticisinin işi’ olarak gösterme telaşına düşen iktidar sahiplerine, meslektaşlarımızın gerçek duruşunu göstermek de kaçınılmaz olmuştur. Önümüzdeki süreçte tüm meslektaşlarımız, bizlerle birlikte aynı sorunları yaşayan diğer meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütleri ve duyarlı toplum kesimleriyle hukuki ve demokratik mücadelemizi beraberce vereceğiz. Odalarımızın mevzuatına, kararlarına, uygulamalarına, sözüne karşı iktidar tarafından yürütülen yok etme çabasını boşa çıkartacağız.

TBMM’ye Olan Güven Yok Olmuştur

AKP İktidarı, TBMM’yi adeta bir parti komisyonu gibi çalıştırmakta, düzenlemelere muhalefet partilerinin etki etmemesi için her türlü önlemi almaktadır. AKP milletvekilleri işaret ile oy veren görevlilere dönüştürülmüştür. Var olan hali ile TBMM’ye olan toplumsal güven yok olmuş, vekil imzaları bile tamamlanmadan verilen önergeler torbanın içine katılarak, mühendisleri yıllar içinde geliştirdiği mevzuat yok sayılmaya çalışılmıştır. Madem bizleri yok saydılar, biz de kendimizi, üyelerimizin gücü, bilimin ve tekniğin gücü ile sokakta, mahkemede, şantiyede, çalışma alanlarında var etmeye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here