Eğitim-Sen’den ‘Kıyafet’ Eylemi!

0
64

“Mevcut İktidarın Benimsediği Ayrımcı Zihniyet Yeni Bölünmelere Neden Olacak”

Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Coşkun Selçuk, yaptığı basın açıklamasında, öğrencilere yönelik kılık kıyafet tasarısıyla ilgili tepkilerini dile getirmek amacıyla bugün eylem yapacaklarını duyurdu. “5 Aralık 2012 Çarşamba günü eşofman, kot vb. ile okullara gidiyoruz” diyen Selçuk, mevcut siyasi iktidar tarafından temsil edilen, ayrımcı zihniyetin önce okullarda, daha sonra tüm toplumda yeni bölünme ve kamplaşmalar yaratmasının kaçınılmaz olduğunu öne sürdü.

Eğitim sistemi içinde görev yapan öğretmenlerin belli bir pedagojik formasyona sahip olması gerekirken, özellikle din dersleri açısından öğretmen olmayan bazı kişilerin (din adamlarının) çocukların gelişimi üzerinde belirleyici etkileri olabilecek dini kıyafet ve sembollerle derse girebildiklerini iddia eden Selçuk; “Derslerde bilimsel olmaktan çok, dini duyguları suiistimale açık birtakım dil ve ritüeller kullanılması kaygı vericidir. Bu durum, eğitim biliminin genel kuralları ve en temel pedagojik ilkeler yönünden öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta, özellikle gelişme çağındaki çocuklar açısından son derece sakıncalı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.

Eğitim Sen’in, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, tamamen ideolojik bir tutumla okullarda kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı kimi davranışları görmezden gelirken, başka bir yasaklayıcı tutum içine girmesini kabul etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla serbest kıyafet uygulaması ile dini duyguların sömürüsünü kılık kıyafet serbestliği üzerinden meşrulaştırmak kesinlikle birbirine karıştırılmaması gereken konulardır.

İşyerlerinde eğitim emekçilerini karşı karşıya getiren ve fiili olarak yürütülen dinsel simgelerin kullanılması yaygınlaşmaktadır. Bu noktada kılık kıyafet yönetmeliği ihlaline idareler sessiz kalmaktadır. Siyasal iktidarın kendisi gibi yaşamayan, düşünmeyenlere karşı beslediği kin ve nefret MEB ayrımcı tutumuyla okullarda yaşanmaktadır. Okulların gericileştirilmesine ayrımcı uygulamalara izin vermemek ve özgür demokratik okul istiyoruz şiarıyla sivil itaatsizlik yaparak 5 Aralık Çarşamba günü eşofman, kot vb ile okula/işe gidilecektir” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here