Çağşar; “Mağduriyet Varsa Giderilecek!”

0
56

belediye meclisi (23)Belediye Meclisi Toplandı, Başkanvekili Çağşar İmar Planına Değindi…

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Meclis 1. Başkan Vekili Özer Çağşar başkanlığında toplandı.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda konuşan Meclis Başkan Vekili Özer Çağşar, eski nikah salonunda askıda olan İskenderun’un revizyon imar planıyla ilgili açıklamada bulundu. Çağşar; “Revizyon imar planını bu meclis, bu belediye başkanı, bu idare cesaretle gündeme getirmiştir ve uygulamaya almıştır. İhale sürecinden sonra yaklaşık iki yılı bulmuştur, gündeme gelmiştir. 200 bin nüfuslu yerde nüfusun yüzde 1’inden itiraz gelse yaklaşık 2 bin kişi itiraz eder. Bugün aldığım son bilgiye göre itiraz sayısı 360 civarındadır. Bunların bir kısmı da maddi hatalar içermektedir. Yani buradan şunu çıkarıyoruz. İmar planı yaparken nüfusun yüzde yüzünü memnun etme gibi bir durum mümkün değildir. Bu gelen itirazlar içerik olarak bakılacak, ayıklanacak, bu mecliste teker teker hepsi gelecek ve gözden geçirilecek. Yapılan hata varsa, haksızlığa uğrayan insanlar varsa bunların mağduriyeti giderilecektir” dedi.

Gündem dışı söz alan Meclis Üyesi İlyas Güden, Sivas katliamını kınayarak, bu katliamı asla unutturmayacaklarını belirtti ve suçluların davalarının düşürüldüğünü söyledi. Kendisi ile ilgili meclis üyesi Ercüment Kimyon’un yapmış olduğu eleştirilere de yanıt veren Güden; “Revizyon imar planı ile ilgili gazetelere çarşaf-çarşaf açıklamalar veriyor. Verebilir ona bir itirazım olamaz, fakat benim şahsımla ilgili söylemlerinden ötürü kendisini kınıyorum. Çay mahallesindeki savunduğum 5 emsale neden 8 emsal verdiğimi söylüyor. Oysaki benim 8 emsal konusunda evet demediğimi halen karşı olduğumu kayıtlarda da görecektir. Kendisi teknik eleman olabilir, yalan söylüyor demekten utanıyorum ama kamuoyunu yanıltmaktadır. Beni suçlayıcı açıklamalar çirkin şeylerdir” diye konuştu.

Meclis Üyesi Ercüment Kimyon da, basında çıkan her açıklamasının arkasında olduğunun altını çizerek; “Yaptığım açıklamalarımdan utanmıyorum! Basında çıkan her kelimemin arkasındayım” derken, söylemlerini yineleyerek, revizyon imar planında yapılan hataların yaşamı olumsuz yönde etkileyeceğinin altını çizdi. Bu planı yapanın elinden belgesinin alınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Kimyon, imar planını yapanın da İskenderun’u bilmediğini ifade etti.

Hiçbir meclis üyesinin plana karşı olmadığının altını çizen Meclis Üyesi Garip Şandır da, yeni planda mağdur edilen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis Üyesi Ali Kılıç Çirkin de, yapılan eleştirilerin şov amaçlı yapılmadığına vurgu yaparak; “İskenderun’un menfaatleri doğrultusunda konuşuyoruz” derken, plan konusunda kendilerini önceden bilgilendirmemelerinden ve imar planını hazırlayan yüklenici firma yetkilileri ile tanıştırılmadıklarından yakındı.

Meclis, 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapatırken, gündem maddeleri de şu şekilde karara bağlandı:

  • Belediyemiz mücavir sahası yetki ve sorumluluk sınırları içerisindeki 28 mahalleyi kapsayan, yangına hassas bölgelerin tespiti ile ilgili İtfaiye Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.
  • Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Toprakkale-İskenderun Otoyolu altındaki alt geçitten Æ 1000 mm çaplı şebeke ana borusunun geçirilmesi amacıyla hazırlanmış olan protokolün tasdiki ve bu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
  • Sarıseki Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 27 sayılı kararı ile aldığı 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
  • Sarıseki Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 29 sayılı kararı ile aldığı 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
  • Belediyemize ait otoparklarda otomasyon uygulamasına geçilmesi nedeni ile otopark ücreti tarifelerinde düzenleme yapılması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here