Belediye Meclisi Toplandı

0
34

belediye meclisi (21)Aynı Partili Üyeler Çelişkiye Düştü

Gündem maddesindeki konuları görüşmek üzere dün çoğunlukla toplanan İskenderun Belediye Meclisinde, gündem maddesine eklenmesi için sunulan teklifler tartışmalara sahne olurken, aynı parti temsilcileri kendi aralarında çelişkiye düştüler.

Belediye meclis salonunda Başkanvekili Özer Çağşar başkanlığında toplanan İskenderun Belediye Meclisinde gündem dışı söz alınmazken, gündeme alınması için sunulan teklifler tartışma yarattı.

İmar müdürlüğünün iki teklifi oy birliği ile gündeme alınırken, Ahmet Dönmez ve Ali Çıtanak tarafından Petek Cafe’nin yeri ile ilgili görüşlerini belirttiler. Restorasyon ihtiyacı bulunan yerde, 3 yıllık yapılacak kiralama ve yapılacak tadilat masrafları ile işletmenin zarara uğrayacağı gerekçesi ile buranın 10 yıllığına kiralanması teklifi tartışma yarattı. Bu konuyla ilgili söz alan teklif sahibi Ahmet Dönmez; “Orada yer genişlemesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece tadilat yapılacak. İskenderun’un öyle yerlere ihtiyaç var. İskenderun için marka olmuş bir yer! Kendi imkanları ile tadilat yaptığında, 3 yıllık kiralama ile koyacağı masraf karşısında işletme sahibi zarara uğrayacaktır. Bu konunun gündeme alınmasını talep ediyoruz” dedi. Konuyla ilgili Ali Çıtanak da söz alarak; “İskenderun’a marka olmuş yerin yaşatılması adına bu önergeyi verdik” diye konuştu.

Seçim sonrası kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yerlerin yetkisinin Büyükşehir’e devredileceğini anımsatan Ercüment Kimyon; “Bu teklifin meclis gündeminde görüşülmesi doğru değil” dedi. Yapılan oylamada aynı parti meclis üyelerinin farklı kararlar vermesine karşın, oy çokluğu ile gündeme alındı.

Güray Yayla, Mesut Yüksekbaş ve Ali Çıtanak imzalı ikinci teklifte de 2 Nolu Aile Çay Bahçesi içinde de tadilat ihtiyacından dolayı işletme sahibinin zarara uğratılmaması için 10 yıllık kiralanmasına olanak sağlanması teklifine de tepki gösteren Ercüment Kimyon; “Giderayak idarenin elini bağlarken, meclisin karar vermesi sakat ve ranta yönelik olacaktır” diye konuştu.

belediye meclisi (22)

Meclis Üyesi Doğan Erten de; “Komisyondan evet çıkar ise diğerlerine de emsal teşkil edecektir. Tüm tesislere o zaman en fazla 5 veya 6 yıllığına kiralamaya olanak sağlarsa daha doğru olur. 10 yıl yangından mal kaçırır gibi olacaktır. Hepsi adına karar alınırsa daha doğru olur” dedi.

Ahşap yapıların yapı standartlarına uymadığının daha önceden bilindiğine vurgu yapan Kamil Turan; “Oraları ömürlerini doldurdular. Zaten kıyıya uymayan yapılardı. Böyle bir karar alınırsa orasını hangi imar yapısına, imar mevzuatına göre yapacaksınız?” diye de sordu.

Konuyla ilgili söz alan Garip Şandır da; “Yıllarca belediyeyi iyi yönetmediğinizi söyledik. Petek Cafe’nin orası İskenderun’un göz bebeğidir. Merak ediyorum bu meclis bu konuyu neden daha önce getirmedi” dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada yine parti içlerinde muhalefet yaşansa da oylama sonunda teklifler oy çokluğu ile kabul edildi ve gündeme alındı.

Daha sonra gündem maddesine geçildi. Gündemin ilk maddesi olan, Karahüseyinli Kıyı kesimindeki tercihli kullanım alanlarındaki mevcut ruhsatlı turizm tesislerindeki minimum 5000 m2 şartı aranmaması ile ilgili yazılı önerge oy çokluğu ile red edildi. İkinci madde olan, 10.02.2014 Tarih ve 2014/5896 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri ile ilgili gruplandırmaların Meclisçe görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi ile üçüncü madde olan, Şevre Mıntıkası 1487 Ada 1 Nolu parselin Anaokulu yeri olarak Maliye Hazinesi adına bedelsiz tapu devrinin yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ilgili komisyonlara havale edildi. İmar Müdürlüğünün iki teklifi ile meclis üyelerinin teklifleri de komisyonlara havale edildi.

Mevcut belediye meclisi Cuma günü son kez toplanmak üzere toplantıyı bitirdi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here