73 Yıllık Yayın Yolculuğu

0
389

Dünyada olup bitenler MEDYA aracılığıyla öğrenilir. Medyayı önemli kılan toplumun her kesimiyle sürekli iletişim halinde olmasıdır. Tutarsız ve amacından uzak bir yayın politikası, hassas bir meslek olan basının itibarını zedeler.

Basının görevi, sorumluluk çerçevesinde ‘doğruyla yanlışı’ birbirinden ayıklayarak ‘yalnızlık’ ilkeleri doğrultusunda gerçekleri dürüstçe doğruları olduğu gibi kamuoyuna yansıtmaktır. Gerçek basın, toplumu doğru yönlendirme, uyarma ve sorunlara çözüm aramada katkı sağladığından, meslek ilkelerinden ödün vermez.

Yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında, haberleşmek artık ‘hava ve su’ kadar hayatı bir önem taşımaktadır. Bundan dolayıdır ki, toplumun birbirleriyle iletişim ihtiyacını karşılamakla yükümlü olan basın, kamuoyunun bilgi kaynağıdır.

‘23 Temmuz 1947’ tarihi İskenderun basın tarihinde anlamlı ve önemli bir gündür. Hatay’ın 23 Temmuz 1939’da anavatan Türkiye’ye iltihakının 8. yıldönümünde kentimizin adını taşıyan İskenderun Gazetesi, günlük olarak yayın hayatına başlıyor.

İskenderun’da yayınlanan ilk gazete unvanını alan İskenderun Gazetesi, kentimizde basınla ilgili bir eksikliğin giderilmesinde katkı sağlamıştır.

İskenderun Gazetesi, yerel basında 3 kuşaktır gün sektirmeden, ara vermeden yayınını sürdürmeye devam ediyor. İskenderun Gazetesi, basın mesleğindeki zorlukları bir-bir aşarak, ilkeli yayın politikasıyla tam 73 yıldır halkımızın hizmetinde yayın hayatını sürdürmeyi başaran ender basın kuruluşlarından biridir.

‘Basın meslek ilkeleri ve ahlak kuralları’ İskenderun Gazetesinin vazgeçilmez temel prensiplerindendir. Dolayısıyla kentimizin ilk gazetesi, dürüst yayıncılığıyla 73 yıl boyunca halkın güvenini kazanmıştır.

İskenderun Gazetesi ‘hukuk kuralları ve yasalara, ülkemizin üniter yapısına, Cumhuriyetimizin değerlerine’ sıkı sıkıya bağlıdır. Aynı zamanda ‘özel hayata ve insan haklarına saygı’da da ilkeli yayın politikasından asla ödün vermemiştir.

İskenderun Gazetesinin diğer önemli özelliklerinden biri de ‘nabza göre şerbet ve döneklik, yalan ve yanlış, iftira ve hakaret, yanlı ve kasıtlı, uydurma ve düzmece, küçük düşürücü ve onur kırıcı, yalakalık ve dalkavukluk…’ gibi basın ahlak ilkelerine yakışmayan olumsuz ve uygunsuz haber, yorum ve eleştirilere daima kapısını kapatmış olması ve toplumun doğru ve gerçekleri öğrenme hakkını ön planda tutmasıdır.

Takdir edersiniz ki, 1940’lı yılların başlarında yaşanan 2. Dünya Savaşı, bütün dünyayı felakete sürüklemiştir. Açlık, yokluk ve hastalıkların hüküm sürdüğü o yıllarda zor koşullarda her türlü olumsuzluklara rağmen, kentimizde yerel bir gazetenin yayın hayatına başlaması, öyle sanıldığı kadar kolay ve basit bir girişim değildir.

İskenderun Gazetesini kurarak dimdik ayakta durmasını başaran gazetemizin kurucusu Suphi Levent üstadımızı rahmetle anarken, bu bayrağı devralarak yıllar yılı verdiği emek ve mücadelelerle günümüze kadar İskenderun Gazetesinin yayınlanmasında büyük rolü olan gazetemiz imtiyaz sahibi Sayın Rızkullah Terbiyeli’nin gösterdiği çabalarla 73 yıllık ‘basın yolculuğu’ hiç durmadan, dinlenmeden yoluna devam ediyor.

Yayın hayatında, İskenderun halkıyla birlikte daha nice yıllara.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here