MKÜ Ziraat Fakültesinden Önemli Proje

0
163

mkü-ziraat fakültesiZiraat Fakültesi Zootekni Bölümü Arıcılık Ünitesi TÜBİTAK Projesini Tanıttı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Arıcılık Ünitesi tarafından hazırlanan “Bal Arılarında Sperm Depolama ve Depolama Sonrası Spermlerin İşlevini Arttırma Uygulamaları” adlı projenin tanıtımı, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder’in katılımıyla, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üremiş ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Aziz Gül tarafından gerçekleşti.

Ülkemizde diğer çiftlik hayvanlarında Semen depolama çalışmalarının yapıldığını, ancak bal arılarında bu alanda herhangi bir çalışma mevcut olmadığını ve ilk olarak Mustafa Kemal Üniversitesinde bal arılarında Semen depolama çalışmalarının başladığını belirten Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Aziz Gül, projenin başlaması ile gelinen bu noktada, dünyada bu alanda yapılan çalışmalar arasında başarı olarak, üniversitenin Almanya ve Amerika’nın ardından üçüncü sırada yer almakta olduğunu, aynı zamanda depolama yaparak genetik materyalleri sonraki zamanlara aktarma çalışmaları yapan üç lokasyondan biri konumunda olunduğunu ifade etti. Projenin önemini anlatan ve açıklayan  Yrd. Doç. Dr. Gül, şu ana kadar yürütülen depolama çalışmaların gen kaynaklarımızın sonraki dönemlere aktarılması açısından yeterli olduğunu, ancak yeni metotların geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiğini, bu çalışmaların sonunda başarı oranını daha yükseklere taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi ve işçi arı oranının arttırılması ile elde edilecek olan başarı gen kaynaklarımızın saklanması yanında ticari olarak ana arı üretimi yapan resmi veya özel sektör kuruluşlarının erkek arıların olmadığı dönemlerde de ihtiyaç duyulan ana arıların yetiştirilmesinde kullanılacağını vurguladı.

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Aziz Gül’ün ardından söz alan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üremiş, arıcılığın tarımsal üretim içerisinde önemli tarım kollarından biri olduğunu, tarım sektöründe birçok bitki üretimi, arıcılık ile birlikte ve karşılıklı yarar sağlayarak sürdürülebildiğini belirtirken, doğa dengesinin korunması açısından ele alındığında, arıların oynadığı rolün on binlerce bitki ve hayvan türünü etkilemekte olduğunu ifade etti. Bu denli önemli olan bu dalda, Ziraat Fakültesinde çeşitli projeler yürütülerek güzel gelişmeler yaşanmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Üremiş, bu projeler kapsamında, fakültede kurulan semen depolama ve suni tohumlama laboratuarında bal arılarında semen depolama ve bu semenlerin ana arılara suni olarak aktarılması çalışmaları yapılmakta olduğunu ve bu çalışmanın bizler için esas önemli olan kısmı ise ülkemize ait saf arı ırklarımızın gelecek kuşaklara saf olarak aktarılması olduğunu, bu çalışmaların fakültede veya diğer araştırma birimlerinde geliştirilmesi ile bu başarıyı daha yükseklere taşıyacağını dile getirdi.

Gerçekleşen programın sonunda söz alarak, arıcılığın çeşitli tarım kolları ile birlikte uyumlu bir şekilde ve toprağa bağlı kalınmaksızın yapılabilen bir yetiştiricilik kolu olup, dünyada birçok ülkede ve Türkiye’de kırsal kalkınmada önemli rol oynayan arıcılık faaliyeti üreticinin son yıllarda ana gelir kaynağı olmaya başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, özellikle tüketicinin bal ve diğer arı ürünlerinin insan sağlığına etkileri konusunda daha da bilinçlenmeye başlaması dünyada arıcılık sektörünü rekabet eder duruma getirmiştir. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde arıcılık ve arı ürünleri konularında yürütülen projelerden en önemlisinin 2013 yılında TUBİTAK tarafından desteklenen “Bal Arılarında Sperm Depolama ve Depolama Sonrası Spermlerin İşlevini Arttırma Uygulamaları” başlıklı proje olduğunu, diğer çiftlik hayvanlarında semen depolama çalışmaları yapıldığını ancak bal arılarında ülkemizde yapılan bir çalışma olmadığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Güder, bu çalışmaların gelişerek devam edeceğini ve bu başarının artacağını, Üniversitenin ve dolayısı ile ülkemizin uluslar arası arenada bu alan da söz sahibi olacağını sözlerini ekleyerek, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here