“Hatay Büyükşehir, Büyük Projelerle Gelişecek!”

0
76

osman tufan8Hatay CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Osman Tufan; “Hatay Büyükşehir, Büyük Projelerle Gelişecek!”

Sosyal kültürel yaşamdan kentsel dönüşüme, altyapı hizmetlerinden kentin insan mutluluğuna yakışır düzenlemesine, eğitim, sağlıklı yaşam ve ulaşıma kadar yaşamın her alanında projeler ürettiklerini belirten Hatay CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Osman Tufan; “Rant ve çıkar amaçlı değil, Hatay’ın ihtiyacı olan projeleri yaşama geçirmek amacındayız” dedi.

Toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını gözeten; çevreye, doğaya ve insana saygılı bir kentleşme için şehir planlamacılar, mühendisler, mimarlar, sosyal uzmanlarla iletişim içerisinde olacakları kaydeden Belediye Başkan Aday Adayı Osman Tufan kentin geleceği için düşüncelerini şöyle belirtti; “Hatay’ın çözüm bekleyen sorunlarını  yakından biliyoruz. Çıktığımız yol, toplumun mutluluğunu hedefleyen proje odaklı, toplumu kucaklayan, Hatay’a kalıcı hizmetler bırakan ve toplumun refahını artıran çalışmaların toplamıdır. Kentimizin planlaması, günü kurtarmak ve çıkar gruplarına rant sağlamak için değil, insan ve toplumun mutluluğunu amaçlayan projeler ile geleceğe yatırım yapmayı gerektirir. Bu bilinç ile hizmete talibiz.

Biz, gelecek kuşaklara yaşanabilir ve çağdaş bir kenti miras bırakmak istiyoruz. Bizim temel hedefimiz Hatay’ın sağlıklı kentleşmesi ve gelişmesidir. Bu amaca uygun, Hatay için uygulanabilir ve halkın mutluluğuna, kentin gelişmesine değer katacak her projeye destek vereceğiz. Toplum yaşadığı kentin sakini değil sahibi olacaktır. Toplum hizmetindeki ‘Halkçı Belediyecilik’ ilkelerimiz bunu gerektiriyor.”

Halkçı Belediyecilik Modeli…

Hatay’da yaşayan halkın dayanışması ve kardeşliğinin güçlendirilmesi için sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık vereceklerini, ‘Marka Kent’ olarak Hatay’ı tüm dünyaya tanıtacaklarını da söyleyen Hatay CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Osman Tufan; “Hatay, halkın sosyal ihtiyaçlarını çözen, refah toplumunu amaçlayan ‘Halkçı Belediyecilik’ ilkelerimiz ile gerçekten kentleşecektir. Toplumun ihtiyaçlarına göre planlanacak, daha yaşanabilir olacak, güçlü sosyal ve kültürel yaşamı ile kimlik bulacaktır. Sosyal projeler üreterek refah toplumuna ulaşacağız. İşsizliği azaltan ve istihdam artıran projeleri yaşama geçirerek herkesin gerçekten mutlu ve geleceğinden endişe duymadan yaşamasını sağlayacağız.

Toplumun değişim taleplerini, ihtiyaçlarını, gençliğin, kadınlarımızın ve tüm toplum kesimlerinin enerjisini ve gücünü görerek, hissederek, yerel yönetime demokratik katılımını sağlayarak ‘Halkçı Belediyecilik’ yönetim modelini yaşama geçireceğiz. Yönetim anlayışımız katılımcılık, sürdürülebilirlik, verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve yaratıcılık ilkelerinden güç alacaktır. Bizler yaşam koşullarımızı değiştirmek, halkın söz ve karar sahibi olduğu çağdaş bir Hatay için göreve talibiz” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here