“Eğitimde Yaşanan Çürümeye Tepkisiz Kalmayacağız!”

0
55

eğitim-sen açıklama16Eğitim Sen Şube Başkanı Coşkun Selçuk’tan Gündem Değerlendirmesi…

Türkiye’de herkese eşit, parasız, laik, demokratik ve anadilinde eğitim hakkı başta olmak üzere, en temel insan hakları ve özgürlüklerinin yok sayıldığını öne süren Eğitim Sen Şube Başkanı Coşkun Selçuk; “İktidarın günlük yaşama yönelik müdahale ve yönlendirmeleri hız kesmeden sürmektedir” dedi.

Ak Parti iktidarının, bugüne kadar attığı her adımda, sadece kendisi gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep ettiğini, kendisi gibi düşünmeyenleri sindirmeye, ötekileştirmeye çalıştığını savunan Selçuk; “Siyasi iktidar, toplumun farklı kesimlerinin, işçilerin ve kamu emekçilerinin giderek artan ve acil çözüm bekleyen sorunlarını geri plana iterken, bu tür tartışmalar üzerinden toplumu kutuplaştırmaya çalışması dikkat çekicidir.

Eğitim ve bilim emekçilerinin yıllardır yaşadığı sorunlar karşısında sesini yükseltmesi, alanlara çıkarak sorunlarına çözüm araması, siyasi iktidarı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Kendisine muhalif her sesi, her düşünceyi bastırmak isteyenler, Türkiye’nin çeşitli illerinde sendikamıza ve üyelerimize yönelik idari ve siyasi baskılar artmıştır. Bugün hala sendikal faaliyetlerinden ötürü çok sayıda arkadaşımız tutuklu durumdadır. Özellikle Gezi direnişi sonrasında Eğitim Sen üyelerine yönelik baskı ve tacizlerin belirgin bir şekilde yoğunlaştırmış olması bize göre tesadüf değildir. Siyasi iktidarın sadece kendisi gibi düşünen ve yaşayanların yaşam tarzını tüm topluma dayatmasına karşı çıkarken, eğitimde 4+4+4 dayatmasının çocuk ve gençlerimizin geleceğini ipotek altına almasına seyirci kalmamız beklenemez.

Gezi direnişinin ardından çeşitli illerde artan soruşturmalara, gözaltı ve tutuklamalara, işyerlerinde özellikle üyelerimize yönelik baskı, tehdit ve giderek artan psikolojik yıldırma girişimlerine asla pabuç bırakmayacağımız bilinmelidir. Eğitim Sen’in mücadelesini soruşturma, sürgün ve tehditlerle sindirebileceğini sananlar, kısa süre içinde nasıl büyük bir yanılgı içine düştüklerini göreceklerdir” dedi.

Ankara’da Yürüyüş…

Önümüzdeki hafta Ankara’da yürüyüş yapacaklarını da duyuran Selçuk; “Günlük yaşamın bütün alanlarında, özellikle eğitim sistemi üzerinden hayata geçirilen bütün dayatmalara karşı başta eğitim ve bilim emekçileri olmak üzere, tüm halkımızı 23 Kasım’da Ankara’da yapacağımız kitlesel basın açıklamamıza katılmaya ve iktidarın her türlü dayatmacı, baskıcı ve otoriter uygulamalarına karşı demokratik tepkimizi göstermeye çağırıyoruz” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here