Dudu; “Sorumlusu Kim Olacak?”

0
53

mevlüt dudu (9)GDO’lu Maddelerin Serbest Hale Getirilmesi Meclise Taşındı

CHP Hatay Milletvekili Av. Mevlüt Dudu, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iki ayrı soru önergesi verdi.

Hatay Milletvekili Av. Mevlüt Dudu, bazı mamalarda GDO’ya rastlanması haberlerinin hemen ardından aceleyle çıkarılan bir yönetmelikle, ülkemize girişi yasak olan GDO’lu ürünlerin serbest hale getirilmesi konusunu TBMM’ye taşıdı. Yasal düzenlemelerin neleri içerdiğini de sorgulayan Dudu, önergesinde ayrıca şu sorulara cevap aradı!

GDO Bulaşanı Kavramı ile Kanun Yok Sayılmaktadır

Geçtiğimiz günlerde basında dile getirilen; bazı mamalarda GDO’ya rastlanması haberinin hemen ardından, daha önce birkaç kez çıkartılmasına rağmen, yürütmeyi durdurma kararlarıyla geri çekilmiş olan Gıda Yönetmeliği, bir anda yeniden ortaya çıkarak, “GDO kalıntısı” adı altında gıdalarda GDO’ya izin anlamına gelebilecek kararlarla yayımlanmıştır. Kanunlarla ülkemize girişi yasak olan GDO’lu ürünlerin çıkartılan yönetmeliklerle serbest hale getirilmesi akılları karıştırmaktadır.

Biyogüvenlik Kurulu’nun ortaya koyduğu çalışmalarla GDO’nun zararları açıklanıp, önce bazı hayvan yemlerinin ithalatına izin verilmesi,  sonrasında da farklı zamanlarda, yapılan müracaatlar üzerine de istisnai izinlere gidilmesi ve bunun sonucunda da olayın bebek mamalarına kadar serbesti getirebileceği düşüncesi bile halkımızın tedirgin olmasına sebep olmuştur.

1.Ülkemizde GDO’lu ürün ya da GDO bulaşmış ürünlerle ilgili olarak yasal kısıtlama ve düzenlemeler neleri içermektedir?

2.GDO’lu olduğu ya da bulaşmış olduğu belirtilen ürünlerin ülkemize girişinin kısıtlanmasıyla ilgili yasal düzenlemeler neleri içermektedir ve bunların takibi kimler tarafından, nasıl ve nerelerde yapılmaktadır?

3.Biyogüvenlik Kurulu’nun bazı çalışmaları neticesinde ülkemize hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verilen ve bir anlamda GDO olarak nitelenen biyolojik ya da kimyasal yapıdaki ürünlerin olduğu görülmektedir. Şimdiye kadar bu şekilde ülkemize girişine izin verilmiş ve kullanılmış olan ürünler hangileridir? Bunlar ne zaman hangi şirketler vasıtasıyla ülkemize girmiş ve nerelerde kullanılmıştır?

4.Herhangi bir şekilde kullanılan GDO’lu ürünlerin insan sağlığına zarar verdiği ortadayken, bu ürünlerin dolaylı olarak hayvan yemi vb ile kullanılması sonucunda yine insan sağlığına zarar verebileceği üzerinde çalışmalar yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu çalışmaların sonuçları nelerdir? Yapılmadıysa, “kanunlarla yasaklama” yapılmasının sebebi nedir?

5.Dolaylı bulaşma ile insan hayatını tehlikeye atan bu tür ürünlerin kullanımı sonucunda ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının sorumlusu kimler olacaktır?

6.Ülkemize GDO’lu ürün ithali ve üretimi yasakken, son çıkan yönetmelikte %0,9 oranında GDO bulunmasına izin verilmesini hangi bilimsel araştırmaya dayanarak yapıyorsunuz?

7.Biyogüvenlik Kanunu’nda  GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve ek besinlerinde kullanılması yasaklanmıştı. Ancak yapılan  yönetmelik değişikliğiyle bu yasak delinmiş oldu. “GDO bulaşanı” kavramı ile Bakanlık; Biyogüvenlik Kanunu’nu yok saymaktadır. Bununla ilgili karışıklığı düzeltmek ve halkımızın sağlığıyla oynanmasını önlemek için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?

GDO Olup Olmadığı Nasıl Belirleniyor?

Geçtiğimiz günlerde basında dile getirilen; bazı mamalarda GDO’ya rastlanması haberinin ardından şimdiye kadar ülkemize GDO’lu ürünlerin girip girmediği konusunda soru işaretleri belirmeye başlamıştır. Üstelik yine basında yer alan haberlerde; ülkemizde GDO ölçümü yapılması için gerekli laboratuarların olmadığı dile getirilmektedir. Buradan hareketle;

1.Ülkemizde, ithal edilen; gıda maddelerinde, yan ürünlerinde ya da hayvan yemlerinde GDO olup olmadığı, bulaşma olup olmadığı ve GDO’nun oranı ya da miktarı nasıl belirlenmektedir?

2.Bununla ilgili çalışmaları hangi laboratuarlar hangi yöntemlerle gerçekleştirmektedir?

3.Bu laboratuarların yerleri nereleridir ve bu laboratuarların çalışma sistemleri nasıldır?

4.Bu laboratuarlar hangi bakanlık, kurum ya da kuruluşa bağlıdır?

5.Bazı gıda üretimi yapan şirketlerin, entegre kuruluşları için; hayvan yemi olarak GDO’lu ürün ithal ettiği bilinmektedir. Bu şirketlerin ürettikleri ürünlerde de GDO kalıntısı olup olmadığı yönünde herhangi bir  takip yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa nasıl yapılmaktadır? Yapılmıyorsa yapılmama sebebi nedir?

6.Gıda maddesi üreten şirketlerin, mamullerinde GDO ya da bulaşığı olup olmadığının takibi standart mıdır? Yoksa sadece şikâyete dayalı mı yapılmaktadır?

7.GDO’nun yasak olduğu ülkemizde, GDO tespitinin ve oranının analizinin yapılamaması, halkımızın sağlığını hiçe saymak demek değil midir? Bu konuyla ilgili olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here