“2013 Bütçesi, Tam Anlamıyla Bir Yoksulluk Bütçesidir”

0
59

Geçtiğimiz Günlerde Yapılan Bütçe Görüşmelerini Değerlendiren Eğitim İş İskenderun Temsilcisi Hasan Kuş, Bütçesi Derhal Geri Çekilmesini İstedi

AKP hükümetinin, 2013 bütçesinin, yeni zam ve vergilerden oluşacağı, emekçi ve yoksul halk kesimlerini daha da sefalete sürükleyeceğini savunan Eğitim-İş İskenderun Temsilcisi Hasan Kuş, bütçenin derhal geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Bütçelerin sadece gelirler ve giderlerden oluşan bir bilanço olmadığını, siyasal iktidarın halka, emekçilere bakışını da yansıttığını ifade eden Kuş; “Bu haliyle TBMM’de görüşülmekte olan 2013 bütçesi, yüzünü egemenlere sırtını halka ve emekçilere dönmüş tam anlamıyla bir yoksulluk bütçesidir. Emekçilerden topladığı vergilerle Ortadoğu’da emperyalizmin taşeronluğunu yapan AKP’nin bütçesi, Suriye’ye yönelik izlenen savaş politikaları ile savaş harcamalarının büyüdüğünü, sosyal harcamaların ise giderek küçüldüğünü ortaya koymaktadır” dedi.

Eğitim Kurumlarını Birer “Ticarethane”ye Dönüşüyor

Bütçede eğitime yine yer olmadığını da öne süren Kuş; Yıllardır eğitime en çok pay ayırdığını iddia eden AKP hükümeti, sadece zorunlu harcamaları karşılayan bir bütçe hazırlayarak eğitim harcamalarının yükünü yine velilerin ve hayırsever vatandaşların sırtına yüklemiştir. Bütçeden, yatırımlara ayrılan pay sürekli düşmüş, 2002’de yatırımlara yüzde 17 pay ayrılırken 2013’te bu oran yüzde 8’lere düşmüştür. AKP hükümeti, eğitim kurumlarını birer “ticarethaneye”, okul müdürlerini “tüccara”, öğrenci velilerini ise “müşteri” durumuna düşürmektedir.

Üniversitelere de Yeterli Pay Ayrılmamıştır!

Öte yandan, gecekondu yapar gibi her ile her gün bir üniversite açan AKP iktidarı üniversitelere de genel bütçeden yeterli payı ayırmamıştır. Gerekli altyapı ve akademik kadrolar oluşturulmadan kurulan üniversiteler, bilim üreten kurumlar olmaktan çıkarak, neredeyse ticari mantığa hizmet eder hale getirilmekte ve bilimsel eğitim adeta metalaştırılmaktadır. Üniversitelere yeterli kadro ayrılmamakta, var olan kadrolar ise politik ortamın ürettiği anlayış nedeniyle özgürlük alanını yavaş yavaş yitirmektedir. Aynı zamanda 2013 yılı yükseköğretim bütçesi taslağına göre üniversiteler kendi başlarının çaresine bakacaklar, kaynaklarını kendileri yaratacaklardır. Bu anlayışla, özerk demokratik üniversite anlayışından bahsedilemez.

Kısacası, eğitime ayrılan bütçe rakamları siyasal iktidarın eğitime bakışını göstermektedir. Bu bakış, eğitimi özelleştirme, eğitimin yükünü yoksul halkın sırtına yükleme bakışıdır. Öngörülen milli eğitim bütçesiyle parasız, nitelikli ve herkese eğitim anlayışının yaşama geçirilmesi mümkün değildir. Eğitim-İş olarak, halkı daha da yoksullaştıracak, emekçiyi ezecek, emeği sömürecek; savaşın, rantın ve yoksulluğun bütçesinin derhal geri çekilmesini istiyoruz” diye konuştu.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here