Dünya, Gizli Kurt İşaretiyle Dolu! Sekeller

0
32

Kurt işareti yapan Avrupa halkı ve dünya genelinde bulunan bazı halkların kökenine girildiğinde karşımıza, Türk kökenleriyle var olan kavimlerin varlığı ortaya çıkar. ‘SEKELLER’ Avrupa’da yıllar sonra yeniden keşfedilen Türk halkı! Romanya, Macaristan ülkelerinde yaşayan azınlıkların ne kadarını biliyoruz?!..

Büyük savaşın ardından dünyanın birçok yerinde gizli kalmış Türk kavimlerini keşfetmeye başladık. Yine de bazı toplulukların çektiği eziyetleri basın kanalıyla izliyor ve onların çilelerine ortak olmaya çalışıyoruz. Sekeller topluluğu da unutulan Türk topluluklardan birisi. Onlar Romanya’nın içinde ve Macaristan’ın bir bölümünde halen yaşamların sürdürüyor. Yaşadıkları yerin ismi Sekelistan. Fakat o coğrafyaya öylesine dağılmışlar ki bu topluluğun ne kadar çok olduğunu kestirmek çok güç.

Sekelistan daha evvel Macaristan krallığına ait topraklarda yer alıyordu. Her ne kadar Macarca konuşsalar dahi, Macarlardan farklı etkinliğe sahipler. Sekeller 895 yılında Macarların gelişine kadar Karpat bölgesinde Atilla’nın Hun imparatorluğunun torunlarıdır. Macar tarihçiler yüzyıllar boyunca Hunluların torunları olduğunu resmen tanıdılar.

Sekeller günümüze kadar kendi alfabelerini kullandılar. Sekel alfabesinin Orhun alfabesine benzerlik göstermesi, kökenlerinin nereden geldiği anlamında çok iyi bilgi daracığı… Sekeller her biri dörder küçük birim olmak üzere altı kabilede örgütlenmişlerdir. Bu kabilenin başında olanlar ise açıkça Türk kökenlidir. Sekellerin halk müzikleri, pentatonik olması bizim halk müziğimizle ilişkilendirilebilir.

Sekellerin atalarının diğer Türk halklarının Şamanik sistemlerle eşit olduğu gösteriyor. Sekellerin gökyüzü mavisi zemin üzerinde, bir tarafında Güneş, bir tarafında ise Ay’ı temsil eden armaları var. Buda Hristiyanlık öncesi Şamanik adetlerden biridir. Ayrıca Macarlar Sekellerin tarihinden bahsederken, Sekellerin Macarlardan ayrı bir halk olduğunu söylemeleri oldukça önemlidir.

Peçenekler ile birlikte Macar krallarının ordusunda askeri görevlerde bulundukları için Sekellerden oldukça sık bahsediyorlar. Bu nedenle Macarların yüzyıllar öncesinden Sekellerin Macar olmadığını biliyor olduklarının bilincindeler. Sekellerin 19 yüzyıla kadar resmi olarak Macarlardan ayrı bir ulus olarak tanındığını belirtmeleri oldukça önemli.

Oldukça ilginç Türk halkı! Diğer tüm Türklerin elinde bulundurdukları Türkçeyi kaybettiler ama diğer tüm Türklerin kaybettikleri “Türk Yazısını” korudular. Sekellerin tarihi savaşlarla doludur. Özellikle 1526 yılından sonra, Macaristan’ın çöküp Transilvanya Prensliğinin kurulmasının ardından, bölgede idari yetkisi olan herkes, Sekellerin özelliklerini sona erdirmeye ve kendi kaderlerini tayin haklarını azaltmaya çalıştılar. Sekeller var olabilmek için önce Macarlara daha sonra Romalılara karşı muhteşem bir direniş gösterdiler. Yine de zamanla Macar kimliğinin arkasında yer almaya zorlandılar. Birinci Dünya savaşında Macaristan çöktüğünde, Sekellerin bazı yöneticileri bir Sekeller Cumhuriyeti kurmaya çalıştılar. Transilvanya’da yer alan Macarlar bunu engellemeye çalıştılar. Bu hareketlerin sonunda Sekeller başarısızlığa uğradı ve 1918 yılında Romanyalılar, Sekelistan’ı işgal ettiler.

1920 yılında batılı güçler Macaristan’ın Triyanon Antlaşmasını imzalamaya zorladı ve bu antlaşmayla Macaristan, topraklarının üçte ikisini kaybetti. Bu nedenle Sekelistan toprakları, o günden beri Romanya işgali ve baskısı altında yer almaktadır. Romanya’da komünist rejimin düşmesinden sonra, Sekeller ulusal uyanışa geçtiler. 1990 yılında kendilerine Genç Sekeller Forumu (GSF) adını veren küçük bir topluluk, ilk kez Sekellerin bayrağını kullanmaya başladı. Sekellerin geçmiş kısa tarihini ve Sekellerin ulusal ideolojilerinin ana hatlarını anlatan kitapçık yayınladılar.

Genç Sekeller, eski Sekel yazılarını KÖK TÜRK yazılarıyla canlandırdılar ve kentlerinin girişlerine bu yazıları yerleştirdiler. 2003 yılında Milli Sekel Konseyi adında başka bir organizasyon daha kuruldu. Bu organizasyon aynı zamanda, Sekel bayrağı, Sekel arması ve Sekel yazısı gibi Sekel sembollerinin kullanımına ulusal teşvikle birlik ve beraberliklerini pekiştiriyorlar.

Her yıl, Sekelistan’da Sekellerin yaşadığı her coğrafyada Romanya zulmüne karşı gösteriler düzenlenmekte. 2010 yılından itibaren Sekellerin bu durumu Türkiye’de çok-çok daha bilinirlik kazanmış durumda.

Türk’ün Türk’ten başka dostu yok. Sekeller gibi Dünya’da irili ufaklı yüzlerce binlerce Türk kavimleri var. Kendi özümüzü araştırmadığımız takdirde, bizleri dünya coğrafyasından silmek isteyen bir değil bin bir düşmanımız hazır şekilde tepemize dikilmiş, bizim en ufak şekilde sendeleme şeklimizi bekliyorlar. Şu makaleme konu olan değerli araştırma yazarlarına şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu Türküm Diyene!

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here