Tarım Üretiminde Kendine Yeterli Türkiye

0
20

Sadık KARAKAŞ
Vatan Partisi İl Yöneticisi

Köylüyü kambur ilan eden program uygulanmadan önce, Türkiye kendi ürettiğiyle karnını doyuran ve giyinen yedi ülkeden biriydi. Tarımda kendimize yeterliydik. Bugün dışardan tarım ürünü alıyoruz. Tarımda yeniden kendimize yeterli hale gelmek, Üreticilerin Millî Hükümetinin yakın hedefidir.

Ak Parti, küresel merkezlerden dayatılan Yerel Yönetim Yasasıyla aslında belediyeciliği yok etti. Belde belediyelerini kaldırarak, köy muhtarlıklarını kapatarak, köylüyü ve kasabalıyı yerel siyasetin ve hizmetin dışına sürdü. Yerel demokrasiyi ortadan kaldırdı.

Yerel Yönetim Yasasını değiştireceğiz. Belde belediyelerini ve köy muhtarlıklarını yeniden kuracağız. Böylece halkın günlük hayatında yaşadığı gerçek demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz.

TARIM ÜRETİCİSİNE UCUZ MAZOT, GÜBRE, TOHUM VE KREDİ

Tarımda hedef, köylüyü efendi kılmak, her tür bağımlılığa son vermek, Türkiye’yi beslenme, giyim, gübre, tohum ve damızlıkta yeniden kendine yeterli bir ülke haline getirmek, üreticinin hayat düzeyini yükseltmek ve dışsatıma azamî katkı sağlamaktır. Bu amaçlarla Avrupa Birliği, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri örgütlerin dayatmaları reddedilecek ve tarım desteklenmelidir. Çiftçiye, besiciye ve balıkçıya mazot, gübre, tarım ilacı, tarım aleti, sağlıklı tohum ve damızlık gibi tarımsal üretim girdilerinin ucuz sağlanması için gerekenler planlanacak ve uygulanacaktır. Vatan Partisi, ucuz mazot için İran Hükümetiyle anlayış birliğine varmıştır.

Üretim yapan her çiftçinin faizsiz veya düşük faizli krediye ulaşması için tarım kredilerine ayrılan kaynaklar yeterli kılınacaktır.

Ziraat Bankası, çiftçiye tarımsal kredi sağlamak, tarımı ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek göreviyle yeniden yapılandırılacak ve yeterli sermayeye kavuşturulacaktır.

ÜRETİMİ ÖZENDİREN DESTEK VE TABAN FİYAT

Tarıma desteklerin ve kredilerin üretimi artırma amacına uygun kullanılması için gerekli önlemler alınacaktır. Dönüm başına değil, üretilen ürüne destek sağlanacaktır. Çiftçiye üretimi özendiren taban fiyat verilecektir.

Üreticinin alacakları, devlet ve kooperatiflerce zamanında ödenecektir.

Tarıma destek siyasetleri bir yıl öncesinden ilan edilecektir. Pamuk, sıvı yağ, tütün, sigara, şeker, hayvan ürünleri gibi Türkiye’de yeteri kadar üretilebilecek tarım mallarının ve besinlerin dışalımı yasaklanacak, yerli üretim özendirilecektir.

Tarım üreticisinin emeğinin karşılığını alması ve tüketicinin uygun fiyatlarla besine ulaşması için, kamu eliyle ve kooperatifler aracılığıyla etkin ve iyi işleyen bir pazarlama sistemi örgütlenecektir.

Yoksul ve orta halli köylüler, tefeci ve banka borçlarından kurtarılacak, ipotekler kaldırılacaktır. Tarım işçilerinin sosyal güvenlik, sendika ve bütün demokratik hakları gerçekleştirilecektir.

İhtiyarlık, sakatlık veya hastalık nedeniyle toprağını işleyemeyen köylülerin, dul ve yetimlerin geçimleri, bakımları sağlanacaktır.

Tarımda biyoteknoloji veya benzeri yöntemlerle üretim, sadece sınırlı ve korunmuş alanlarda, devlet denetimindeki millî şirketler eliyle yapılacaktır. Tarım alanları ve ürünleri, özellikle yabancı sermayenin yol açtığı genetik kirlenmeden korunacaktır. AR-GE faaliyetleri tamamen devlet denetiminde ve devlet destekli millî sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilecektir.

VERİMLİ TARIM İÇİN EĞİTİM

Çiftçinin eğitimi için gerekli kurumlar oluşturulacak ve araçlar devlet tarafından sağlanacaktır. Tarımda işletme ölçeğinin verimlilik esasına göre oluşması için, gerekli hukuki ve ekonomik önlemler alınacak, kooperatifçilik ayrıca bu amaçla desteklenecektir.

Köy Kanunu çerçevesinde kalan tarım ve köy arazilerinin kadastro işlemleri hızla bitirilerek, köy senetleriyle yapılan satışlar tapuya tescil edilecektir.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here