Gündemdeki 7 Maddenin 6’sı Görüşüldü, 1’i Geri Çekildi

0
39

İskenderun Belediye Meclisi Toplandı

İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil Başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri öncesi yapılan konuşmalarda belediye sosyal tesislerinin yaza hazırlanması, kentteki trafik ve ulaşım sorunu gibi konular ele alındı.

Sosyal tesislerin yaza hazırlanması ile ilgili çalışmaların yapılacağını kaydeden Belediye Başkanı Seyfi Dingil, ulaşımın Hatay Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu ifade ederek; “Biz yine de elimizden geleni yapıyoruz. İki üç park yapılmaması adına bazı yerlerde kaldırımları genişletip yolları daraltıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza da sorumluluklar düşüyor. Şehri yayalaştırmamız lazım. Yürüme mesafesinde gidilebilecek yerlere araç kullanılmaması gerekir. Bu bilinci oluşturmalıyız” diye konuştu.

Mecliste yapılan gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gündemde bulunan; 1. Mıntıka 2113 nolu parsele yönelik çizilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu, oy birliği ile kabul edilirken, 3. Mıntıka 1264 nolu parsele yönelik çizilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi oy birliği ile komisyona, İskenderun Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında gerekli kararın alınması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi ise oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Gündemin dördüncü maddesi olan ‘İskenderun Sahil kısmında bulunan 4 adet kafeteryanın 10 yıllığına kiraya çıkartılabilmesi yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması doğrultusunda Encümene yetkisi verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi’ oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilirken madde ile ilgili görüşler dile getirildi.

MHP’li Meclis Üyesi İbrahim Yavuz ve CHP’li Meclis Üyesi Özer Çağşar, ’10 yıllık’ sürecin uzun olduğunu ifade ederek, bu sürecin düşürülerek yeniden meclis gündemine getirilmesini talep ettiler.

‘Mülkiyeti Belediyemize ait Değirmendere Mıntıkası 1983 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan binanın tahsis süresi dolacağından, söz konusu yerin 1 yıllığına bedelsiz olarak Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi’nin de oy birliği ile kabul edilmesiyle birlikte Gümrük Müdürlüğüne tahsis edilen binanın tahsisi bir yıl daha uzatılmış oldu.

‘Mülkiyeti Belediyemize ait 1. Mıntıka 429, 431, 436, 1138, 1139, 1868 nolu parsellerin cami ve müştemilatı olarak kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devrinin yapılması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi’ de oy birliği ile kabul edildi ve bu maddeyle Merkez Kaptanpaşa Cami çevresi Vakıflara devredilerek tadilatının yapılmasının önü açıldı.

Gündemin yedinci maddesi olan ‘1. Mıntıka 1195 ve 1397 nolu parseller 05.02.1997 tarih ve 295 numaralı meclis kararıyla ivazlı(şartlı) olarak bağışlanması kabul edilmiş olup, temliki yapılmıştır. Senette yazılı şarta istinaden “Çay Mahallesindeki gecekondu sahiplerine temlik edilmek” şartıyla, bağışı yapılan parseller şuan aktif olmadığı, adı geçen parsellerden oluşan parselin 1. Mıntıka 2678 ada 2 nolu parsel olduğu görülmüş olup, anılan parselden 4.711,63 m2’lik alanın 10.10.1996 tarih ve 3028 sayılı encümen kararında gösterilen isimler adına (Çay Mahallesindeki gecekondu sahiplerine) devredilmesi (temlik edilmesi) yönünde karar alınması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi’ ise yeterince olgunlaşmadığı gerekçesiyle gündemden çekildi.

Belediye Meclisi 6 Mart 2017 Pazartesi saat: 14.00’te toplanma kararının ardından oturumu sonlandırdı. (Haber: Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here