“Bu Yönetmelik İki Başlı Eğitim Sisteminin Başladığının Göstergesidir”

0
88

eğitim-iş açıklama13Eğitim-İş İskenderun Temsilciliği Başkanı Hasan Kuş’tan Değerlendirme…

Eğitim-İş İskenderun Temsilciliği Başkanı Hasan Kuş, Milli Eğitim Bakanlığının, tüm ortaöğretim kurumları yönetmeliklerini bir araya getirdiği yeni yönetmeliği değerlendirdi.

230 maddeden oluşan son derece kapsamlı olan yönetmeliğin yine sendikalardan görüş almadan ve kamuoyu ile tartışmadan yürürlüğe sokulduğunu ifade eden Kuş, yönetmelikte evlilikle ilgili madde bulunduğunu hatırlattı. Kuş; “Yönetmeliğin 21/4 maddesinde yer alan ‘Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir’ ifadesi utanç verici kabul edilemez bir hükümdür. Bakanlık adeta eğitim çağındaki çocuklarımızı kamu gücünü suiistimal ederek evliliğe teşvik etmektedir. Çağdaş eğitim sistemlerinde bir benzerine rastlanmayan bu skandal düzenleme, Cumhuriyetimizin çağdaş eğitim hedeflerinin AKP elinde yitip gittiğinin çarpıcı kanıtıdır. AKP bu düzenleme ile Mısır’daki devrik lider Mursi’ye özenmektedir” dedi.

Ayrıcalıklı Zümre Yaratma Çalışması

Bakanlığın ayrıcalıklı zümre yaratmaya çalıştığını da öne süren Şube Temsilcisi Kuş; “MEB yürürlüğe koyduğu bu yönetmeliğin 27. maddesi ile yurt dışından gelen öğrencilere sınavla öğrenci alan okullara sınavsız kayıt hakkı vermektedir. Bir yandan SBS’yi yılda 12 sınava çıkararak öğrencilerimize yarış atı muamelesini reva görerek, özel dershaneciliği palazlandıracaksın diğer yandan ise özellikle yurt dışında bulunan cemaat okullarında okuyan öğrencilere sınavsız kayıt hakkı vererek adalet duygusunu ayaklar altına alacaksın. Bu ayrıcalıklı zümre yaratma girişimini sineye çekmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

AKP hükümetinin İmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öğretmenlerine “mele” yetkisi verdiğini de savunan Kuş; “Yönetmeliğin madde 86/6 hükmü ile bugüne kadar adı konulmayan gerçek hukuki dayanak kazanmış, Milli Eğitim Bakanlığı adeta Diyanet İşlerine Başkanlığı’na bağlanmıştır. Söz konusu maddede, ‘Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır’ yazmaktadır. Bu maddeyi okullarda ibadethane açılmasını öngören 99. madde ile birlikte değerlendirirsek İmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öğretmenlerine AKP’nin deyimiyle ‘mele’ yetkisi verilmektedir.

Kör Hedeflerini Gerçekleştirme Cüreti

Madde kapsamına dahil olan öğretmenler, devlet adına cemaat ve tarikat çalışması yapacaklar, kamu kaynaklarıyla tarikatlara işgücü olarak hizmet edeceklerdir. Başka hiçbir branş öğretmenine verilmeyen bu görev ve sorumluğun daha doğrusu yetkinin sadece İmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öğretmenlerine verilmesi ‘Öğretim Birliği’nin tamamen ortadan kaldırılarak Osmanlı’nın çöküş nedenlerinden biri olan iki başlı eğitim sisteminin başladığının göstergesidir. Ülkemiz siyasetinde son düzlüğünü koşan AKP, giderayak kör hedeflerini gerçekleştirme cüretini artırmaktadır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here