‘Savaşın, Rantın, Sermayenin Bütçesi!’

0
72

kesk açıklama5KESK adına konuşan Coşkun Selçuk 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini Eleştirdi!

KESK’e bağlı sendikalar dün Boyacılar Parkında, TBMM meclis genel kurulunda görüşülen 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, tüm yükün emekçilerin omuzlarına yıkıldığı gerekçesi ile toplandılar. Burada KESK adına konuşan Coşkun Selçuk; “Toplu sözleşme döneminde ifade ettiğimiz temel taleplerimiz doğrultusunda bütçeden hakkımızı almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. Haklı taleplerimize olumlu cevap vermez ise 19 Aralık 2013 Perşembe günü AKP hükümetini uyarmak için GREV’de olacağız” dedi.

Dayatılmaya Çalışılan Bu Bütçeyi Kabul Etmiyoruz…

Sloganlar eşliğinde konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Selçuk; “İki gündür TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, tüm yükün yine emekçilerin omuzlarına yıkıldığı, emekçilerin ve halkın değil, savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakârlığın bütçesidir. Savaşın, sömürünün, gerici düzenine karşı mücadelesinden bir an bile geri adım atmayan emekçiler olarak bugün buraya bu düzenin bütçesine karşı sesimizi yükseltmeye geldik!

Emekçilerin birikimlerine el koyarak, ağır vergilerle toplanan bu kaynaklar, bugün emperyalizmin taşeronluğuna, toplumun tüm ezilenlerini baskı altında tutacak şiddet mekanizmalarına, dini-gerici temelde toplumsal yaşamı yeniden dizayn etmeye aktarılıyor. Bu kaynaklar, daha fazla istihdam yaratacak, toplumsal refahı arttıracak yatırımlara değil, bir avuç rantiyeci sermayenin cebine aktarılıyor. Bizler, savaşın, rantın, dinselleştirme projelerinin maliyetlerini ödemeyi reddediyoruz! Bizlere dayatılmaya çalışılan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Ödediğimiz her kuruş vergi, bizlere daha fazla savaş, toma, gaz, gözaltı, baskı ve ölüm olarak dönmektedir” diye konuştu.

kesk açıklama6

19 Aralık’ta Grev’de Olacağız!

Bütçeden haklarını almak için mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Selçuk; “AKP’nin ısrarla gündemde tuttuğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki kapsamlı değişikliklerle  tüm kamu emekçileri taşeron, esnek, performansa dayalı, güvencesiz ve kuralsız bir çalışmanın ucuz işgücü haline dönüştürülmek istenmektedir. Toplu Sözleşme döneminde ifade ettiğimiz temel taleplerimiz doğrultusunda bütçeden hakkımızı almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. ‘Artık Yeter!’ diyoruz.

Taleplerimiz gayet açık; Kayıplarımızın telafisi için her kamu emekçisinin maaşına en az 300 lira zam yapılmasını, Herkese iş ve ücret güvencesi sağlanmasını, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, maaşlarımızın vergi artışından etkilenmemesini, kadın emekçilere pozitif ayrımcılık uygulanmasını, baskı, tutuklama ve sürgüne son verilmesini istiyoruz. Taleplerimizin yaşama geçmesi için bugün sokağa çıktık. AKP hükümeti kamu emekçilerinin haklı taleplerine olumlu cevap vermezse, 19 Aralık 2013 Perşembe günü AKP hükümetini uyarmak için GREV’de olacağız. Tüm kamu emekçilerini haklarımız ve geleceğimiz için mücadelemize güç vermeye çağırıyoruz” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here