Civelek; “Birlikte Güzel İşler Yaptık!”

0
58

belediye meclisi (28)Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere dün Belediye Başkanı Dr. Yusuf Civelek başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Civelek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutlayarak, CHP’nin dünyada ilk üçe giren eski partilerden biri olduğunu vurguladı.

Geçen 4,5 yılda halkın gerçek ihtiyacı olan hizmetler için hep birlikte karar verdiklerinin de altını çizen Civelek; “Yapılan önemli çalışmalar ve hizmetlerden dolayı mutluyum. En önemli çalışmamız ve halkımızın beklediği hizmet su çalışmasıydı. Elektrik enerjisinden de büyük tasarruf sağladık. Ülke olarak enerjiye bağımlığımız düşünüldüğünde bu yapılan çalışma nedeniyle sağlanan tasarruf milli ekonomiye de büyük katkıdır. Bugün musluktan akan suyu içen kentler,  dünyada çağdaş kentler sıralamasında ilklere giriyor. Biz bunu hep birlikte sağladık. Asfaltı kırmamak için içme suyu şebekesi, elektrik şebekesi, doğalgaz döşeniyor ve hepsi bittikten sonra asfalt yapılıyor. İskenderun’a çağ atlatan bir iştir. Halkımız rahatsız oldu ama yaptığımız çalışmalar İskenderun’un sağlam bir altyapıya kavuşması içindir. İskenderun son derece güzel bir altyapıya kavuşmuş oluyor” diye konuştu. Civelek yeni imar planının da su çalışması kadar önemli ve beklenen çalışma olduğuna vurgu yaptı.

Gündem dışı konuşmalarından ardından Belediye Meclisi, gündem maddelerini de karara bağladı ve 2 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 14.00’da toplanmak üzere oturumunu kapattı.

G Ü N D E M:

1-      Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde 5 adet memur kadrosunun tadil edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu kabul edildi.

2-      Mülkiyeti Belediyemize ait Tır Garajında bulunan trafikten men edilen veya muhafazaya alınan araçların İskenderun Tevzi İcra Müdürlüğü’nün ihale usulü satış yapacağı işlemin sonuçlanmasına kadar muhafazasına devam edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

3-      Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 75 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

4-      Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 76 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

5-      Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 77 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

6-      Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 78 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

7-      Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 79 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

8-      Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 80 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

9-      Denizciler Belediye Meclisinin 04.03.2013 gün ve 13 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

10-  Denizciler Belediye Meclisinin 06.05.2013 gün ve 24 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

11-  Denizciler Belediye Meclisinin 06.05.2013 gün ve 25 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

12-  Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 29 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

13-  Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 30 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

14-  Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 31 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

15-  Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 32 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

16-  Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 33 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

17-  Denizciler Belediye Meclisinin 07.06.2013 gün ve 38 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

18-  Denizciler Belediye Meclisinin 07.06.2013 gün ve 39 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

19-  Denizciler Belediye Meclisinin 07.06.2013 gün ve 40 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

20-  Devlet Demiryolları İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü’nün istemi doğrultusunda Kamyon-Tır Parkının “Lojistik Alana”, Yeşil Alanın “Ticari Depolama Lojistik Alanına” dönüştürülmesi ve yapı yoğunluğunun arttırılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.

21-  Mustafa Kemal Mahallesinin 25 metrelik trafik yolunun Adliye Hizmet Binası ve Migros yanından Eyüp Sultan Caddesine bağlandığı kavşak kapsamında konunun tekrar değerlendirilmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşüldü. Teklifin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Yapılan oylamada İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.

22-  Şevre Mıntıkası 1254 ada 11 parselin Nazım İmar Planı değişikliği ile Üniversite Alanı kullanımından çıkarılarak Ortaöğretim tesisleri Alanına dönüştürülmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.

23-  Şevre Mıntıkası 1254 ada 11 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği ile Üniversite Alanı kullanımından çıkarılarak Ortaöğretim tesisleri Alanına dönüştürülmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.

24-  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Aşkarbeyli 357 parsel, Frenkçiftliği 2502 ada 3 parsel ile Şevre 5402 Parsel üzerinde yapılan trafo alanlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı gereğince plana işlenmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.

25-  Şehrimizin Pınarbaşı Köprüsünden başlayarak Çankaya Asri Mezarlığına kadar olan kısmına gönüllü korucu iken şehit düşen Ömer SALIK Caddesi ismi verilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

26-  Ülkemizde Yaşanan Demokrasi mücadelesinde hayatını kaybederek şehit düşen Abdullah CÖMERT, Ali İsmail KORKMAZ, Ethem SARISÜLÜK, Medeni YILDIRIM ve Mehmet AYVALITAŞ’ın anısına isimlerini yaşatmak için İskenderun Belediyesi sınırları içerisinde yeni yapılan ya da ismi henüz konulmamış park veya alanlardan birisine “Demokrasi Parkı” adının verilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki İmar Komisyonu Raporu intikal etmediğinden görüşülemedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here