Atalar Kolejinin Kapatılma Kararı Durduruldu

0
84

atalar koleji (3)Atalar Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Cuma Bal, kurumları hakkında çıkan doğruluğu kesinleşmemiş haberlere yönelik bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarına verdiği kapatma cezasıyla ilgili mahkemeye yaptıkları başvurunun neticelendiğini ifade eden Bal; “Okulumuz ile ilgili olarak son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan ve gerçeklerden uzak sübjektif ve art niyetli yayınlar ile ilgili olarak suskunluğumuzu korumaktayız. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının okulumuza verdiği ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz 15 günlük kapatma cezası ile ilgili olarak Hatay Bölge İdare Mahkemesine yaptığımız başvuru neticelenmiş olup bakanlığın ceza ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır” dedi.

Davalı İdareye 30 Gün Süre

15 gün süreyle geçici olarak kapatılmasına ilişkin idare işleminin yürütmesinin durdurularak iptalinin istenildiği davada, Başkan Hidayet Erkeç, Üyeler Murat Öcal ve Muharrem Aksoy’un imzalarının bulunduğu, Hatay İdare Mahkemesince verilen karar şu şekilde oldu;

“Davalı idareden; dava konusu işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine, Dava konusu işlemin kapatılmaya ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına, 26/07/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here