Yıllık Munzam Aidatları Yıl Sonuna Kadar Düşürüldü

0
58

Yeni kurulan şirketlerde kayıt ücretleri ve yıllık munzam aidatları yılsonuna kadar düşürüldü.  Yeni Şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerinin azaltılması, kayıt ücreti ile yıllık aidat ve Munzam Aidatın tespiti ve Ödenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılarak yürürlüğe girdiği, buna göre 01.03.2017 tarihinden itibaren kurulacak firmaların yılsonuna kadar kaydiye ücretlerinin belirli oranlarda düşürüldüğü açıklandı.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının Şubat Meclisinde de görüşüldüğü ‘Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat ve Munzam Aidat’ tespiti ile ilgili bilgiler veren İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden gelen yazı ekinde de belirtildiği üzere: Yeni kurulan Şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin önemli düzenlemeler içeren 6728 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanun ile aynı amaçla hazırlanan kayıt ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  31.01.2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Mezkur yönetmeliğin 1. Maddesinde ‘Kayıt ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın ve Munzam Aidatın tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki cümle eklenmiştir. Ayrıca bu dereceden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri, bu dereceye atanır.

Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 10’undan az, yüzde 15’inden fazla olamaz. Üyenin bir sonraki yıl için derecesi belirtilen esaslara göre yeniden belirlenir” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla 01.03. 2017 tarihinden itibaren odamıza kayıt yaptıracak olan firmalar yılsonuna kadar indirimli kayıt ücretlerinden faydalanacaktır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here