Uyan; “Emekli Aylıklarında Eşitlik Sağlanmalıdır”

0
60

TÜED İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan, Açıklanan ‘TÜED Başkanlar Kurulu Bildirgesi’ni Değerlendirdi

Ankara TÜED Genel Merkez Konferans Salonu’nda, TÜED başkanlar kurulu tarafından yapılan toplantıda 9 maddeli sonuç bildirgesi açıklandı. Toplantıda emeklilerin sorunları ele alınırken, ülkenin birliği ve beraberliğine dikkat çekildi. Düzenlenen etkinliğe katılan Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan, Başkanlar Kurulundan çıkan bildirgesinin sonuçlarını şöyle özetledi; “Başkan Kurulumuzca 9 madde kararlaştırıldı. Sigorta mevzuatında yapılan değişiklikler, hak kaybına yol açmıştır. Özellikle, 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranını düşürdüğünden, emekli aylıklarında yarı yarıya düşme görülmüştür. Sigortalı çalıştıkça, emekli aylığının düşmesi, sigorta sistemiyle bağdaşmamaktadır. 2000 sonrası emekli olanların intibaklarıyla birlikte, yeni bir düzenleme yapılarak, emekli aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır. Özellikle, milli gelirde yapılan revizyon, aynı şekilde emekli aylıklarına da yansıtılmalıdır. 

Gelir ve aylıklardaki artışların farklı ve yüzdeli olması, aylıkları reel olarak gittikçe düşüren bir sisteme dönüşmüştür. Milli gelirden pay alacak şekilde, yeni bir artış sistemi getirilmelidir. 5502 sayılı Kanunla oluşturulan SGK, mevzuatta da benzer bütünlüğü sağlayacak değişikliklere gitmeli, 2000 öncesi alt sınır aylığı uygulaması 2000 sonrası emekliler için de uygulanmalı, gelir ve aylık artışlarında statü farkı olmaksızın eşitlik sağlanmalıdır. 

Sosyal güvenlik sistemimizde Yüksek Mahkemelerin verdiği çelişkili kararlar nedeniyle, sigortalı ve emeklilerimizde adalete olan güveni zedeleyen sonuçların ortadan kaldırılması için acilen sigorta mevzuatımızda gerekli olan düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.”

Emekli aylığının tamamına el konulmasının doğru olmadığını savunan TÜED İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan; “Emeklilerimiz, kullandığı kredileri ödeyemez duruma düştüklerinde, bankaların emekli aylığının tamamına el koyması, emeklinin yaşamını yok sayan bir uygulamaya dönüşmüştür. Yargının bankaların kararlarına müdahale etmemesi karşısında, bu konuda yasal bir düzenlemeye gidilmeli ve bankaların keyfi uygulamalarına son verilmelidir. Sağlık Uygulama Tebliği(SUT), sık-sık değiştirilmekte ve bu değişiklikler emekli, dul ve yetimlerimizi mağduriyetine neden olmaktadır. SUT ile getirilen katkı payları emeklinin sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

Özel hastanelerin yüzde 200’e kadar ilave ücret almalarını öngören düzenleme, emeklinin istediği hastaneye gitme ve istediği doktoru seçme özgürlüğünü elinden almıştır. Özel hastaneler, ilave ücret dışında büyük farklar almakta ve bu konuda emekliyi bilgilendirmemektedir. Kamu ve özel hastane ayrımı olmaksızın, emeklilerden hiçbir ad altında katkı payı ve ilave ücret alınmamalıdır. TOKİ’nin Derneğimizin girişimleri sonucu, emeklilerimize yaptığı konutlar ihtiyaca cevap vermemektedir. Emeklilere ayrılan yüzde 25 kontejan yetersiz kalmaktadır. TOKİ’nin projelerden kontenjan değil, yalnızca emeklilere yönelik ve yaşlıların yaşamasına imkan veren “site projeleri” oluşturmalıdır” diye konuştu. (Haber: Doğan SÜSLÜ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here