“Görüşmelerde Emeklilerin Olmaması Büyük Bir Eksikliktir”

0
63

Emekliler Sendikası İskenderun Şube Başkanı Hüseyin Güler, Kamu Emekçilerinin Toplu Sözleşme Görüşmelerini Değerlendirdi

DİSK Tüm Emekliler Sendikası İskenderun Şube Başkanı Hüseyin Güler, kamu emekçilerinin başlayan toplu sözleşme masasında Emeklilerin Sendikasının bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Toplu sözleşmelerde emeklilerinde temsil edilmesinin, Türkiye’deki 11 milyon emeklinin hakkının savunulması kadar doğal olduğunu vurgulayan Güler, DİSK’e bağlı Tüm Emekliler Sendikasının, toplu sözleşmelerde Kamu Emekçileri Sendikalarının yanında olduğunu belirtti.

Kamu Emekçileri Sendikalarının ve Kamu emekçilerinin haklarının verilmesi için ortak mücadele yürüteceklerini ve desteklediklerini ifade eden Güler: “Bildiğiniz üzere, milyonlarca kamu çalışanı ile onların dul ve yetimlerinin, 2018 ve 2019 yıllarında alacakları maaş artışları ile özlük haklarına ilişkin esasların düzenleneceği, Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Kurulu ile Kamu Çalışanları Sendikaları arasında, görüşmeler başlamıştır.  Yine bildiğiniz gibi, bu görüşmelerde Emekliler temsil edilmemektedir. Bu çok önemli bir eksikliktir.

Hepiniz hatırlıyorsunuz, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa referandumunun propaganda araçlarından birisi, emekliler toplu sözleşmeden yararlanacaklarıydı. Demokratik taleplerin karşılanması anlamına gelen bu ve benzeri birkaç argümanı rötuş şeklinde değişiklik paketinin içine serpiştiren iktidar, Anayasa değişikliğinin halk tarafında kabulünden sonra, birçok vaat gibi bu vaadini de unuttu ve gereğini yerine getirmedi. Zira emekliler Toplu Sözleşmeden yararlanacak dediği, Kamu Çalışanları Sendikaları ile yapılan Toplu Sözleşmede, Kamu çalışanlarının çıplak aylıklarına yapılmak üzere, belirlenmiş olan maaş artış oranlarının, altı ayda bir Kamu Çalışanı emeklileri ile onların dul ve yetimlerinin aylıklarına yansıtılmasından başka bir şey değildir. Evet, yanlış duymadınız artış sadece çıplak aylıklara yapılmaktadır. Halbuki Toplu Sözleşme, Kamu Çalışanlarına verilecek aylık artışlarının yanı sıra, gelir desteği sağlayan parayla ölçülecek birçok sosyal hak ile yan ödemenin bir arada düzenlendiği, bütünün adıdır. Bu nedenle Kamu çalışanlarına, Toplu Sözleşmeyle değişik adlarla (yemek, ulaşım, fazla mesai, arazi tazminatı, giyim, ek ödeme, kira yardımı gibi) sosyal ödemeler sağlanmakta ve bu ödemeler Toplu Sözleşme masasında bir bütün olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.

Bu hakların birçoğunun çalışmaya dayalı haklar olduğunu ve çalışanlara verildiğini ifade eden Güler; “Çalışmaya dayalı olarak verilen, sosyal hakların emeklilere verilmemesi doğaldır. Burada doğal olmayan; bu hakların emekli, maaşının hesaplanmasına esas teşkil eden, SGK primine tabi olmamasıdır. Zira emekli olan çalışanın emekli maaşı, çalışma döneminde, adına yatırılmış prim üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durum çalışanın önemli bir gelir kaybına uğramasına yol açmaktadır. Kuşkusuz, bu zorunlu gelir kaybı, emekli olan kamu çalışanı için hayat standardının gerilemesi anlamındadır. Bir başka değişle, kamu çalışanı ile ailesi daha zor şartlarda yaşamaya mahkum olmaktadır. Bu nedenle diyoruz ki, çalışanların, ücret ve ücretin eki sosyal yardımlarının tamamından emeklilik primi kesilmeli ve emekli maaşları, tüm gelirleri üzerinden kesilen pirimler dikkate alınarak hesaplanmalıdır” dedi.

Kurulan Masa Sakat Bir Masadır

Söz konusu sözleşmenin, iktidarın, tüm kamu çalışanları ile onların dul ve yetimleri adına, sözde çoğunluk olduğunu söylediği, yandaş Konfederasyonla, al gülüm ver gülüm şeklinde yaptığı bir sözleşmenin imzalanması için hazırlanmış bir mizansen olduğunu öne süren Güler; “Burada kurulan masa sakat bir masadır. Zira bu masa, iktidarın, tüm kamu çalışanları ile onların dul ve yetimleri adına, sözde çoğunluk olduğunu söylediği, yandaş Konfederasyonla, al gülüm ver gülüm şeklinde yaptığı bir sözleşmenin imzalanması için hazırlanmış bir mizansendir. Yine biliyorsunuz, iktidarın emekliler Toplu Sözleşmeden yararlanacak dediği bu masada, emeklilerin temsilcisi sendika yok. Sendika olmadığı gibi, kamu çalışanı emeklileri için sözde sözleşme imzalayacak olan, çoğunluk konfederasyonu, Memur-Sen’in talepleri arasında emeklilere dair en ufak bir talep bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, Emekli Sandığı, SSK ve BAĞKUR farkı gözetmeksizin, hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olursa olsun, tamamı bugün SGK’dan aylık alan emeklilerin, sorunlarının çözümü ancak bir arada olmaları ve tek çatı altında örgütlenmeleri ve kendi adlarına masada olmaları ile mümkündür. Ve bunun sağlanması için mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Yaşasın, emeğin örgütlü birleşik mücadelesi diyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. (Haber: Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here