MKÜ’de ‘Yükseköğretim Sistemine Bakış’ Toplantısı Yapıldı

0
65

mkü-yükseköğretimMustafa Kemal Üniversitesi Yönetimi, Profesör kadrosundaki öğretim üyeleriyle gerçekleştirmiş olduğu Yükseköğretim Sistemine Bakış konulu toplantıda bir takım kararlar alarak yükseköğretim sistemine yeni bir anlayış getirmeyi planlıyor. Yönetim, bu doğrultuda yükseköğretimin kalitesini Avrupa ile bütünleştirip evrensel ölçülere ulaşabilme adına planlamayı düşündüğü uygulamaları 8 maddede özetledi.

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, ihtiyaç, yöntem ve beklenen faydalar gibi maddelerle öncelikler belirlendi. Türkiye’deki diğer üniversitelerle işbirliği yapma düşüncesinden hareketle gerek Mustafa Kemal Üniversitesi’ni gerekse Türkiye’deki diğer üniversiteleri bir dünya üniversitesi yapma yolunda ilk adımı attı.

Amacın üniversite sisteminin dünü ve bugününü objektif değerlendirmelerle ortaya koyabilmek, eksik yönler kadar faydalı yönlerin de beraberce değerlendirmek şeklinde belirtildiği planda aynı zamanda Yükseköğretim sistemine katkıda bulunabilecek entelektüel düşüncelerin de ifade edilmesi hedefleniyor.

İhtiyaçların da belirlendiği toplantıda; “Yükseköğretim sistemimizin Cumhuriyet tarihi boyunca geçirdiği okullaşma, bilim disiplinlerinin kurulması, öğretici insan kaynaklarının yetiştirilmesi, toplumsal değerlerle çelişmeden güncele doğru yenilenen bir yükseköğretim anlayışının sürdürülmesi konusunda, yükseköğretimin mahiyeti ve toplumsal gelişmeyi sağlayacak özelliklerin derli toplu yazılı bir metin haline getirilmesi büyük bir önem arz etmektedir” denildi.

Bugün yükseköğretim üzerine söylenebileceklerin dün söylenmiş olanlarla kıyaslanabilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığının da belirtildiği ihtiyaç tespitinde; “Gelecekte yükseköğretim üzerine fikirlerini beyan edecek araştırmacıların geriye dönüp günümüzü referans almak istemeleri halinde bugüne dair söylenmiş sözlerin olması gerekmektedir” görüşü üzerinde duruldu.

Yöntemin, “Yükseköğretim Sistemine Bakışımız” başlıklı makalelerden oluşan kitap çalışması olarak belirtildiği planda, beklenen faydalar da ortaya konuldu.

Yönetim çalışmadan beklenen faydayı ise; “Yükseköğretim sistemimizi kuşatan bir bakışla ele almayı hedefleyen bu düşüncenin sahip olduğu hayatiyet ve önem, gelecek için inşa edici bir temel olma hususiyeti göz önünde bulundurulduğunda, daha açıkça anlaşılabilir. Dahası serdedilecek fikirler ve ileri sürülebilecek öneriler süreç içerisinde gerçekleştirilebilecek yeni bir yükseköğretim yasasına da ışık tutabilecektir. Sonuç olarak gönüllülük esasıyla yapılması hedeflenen bu çalışma aynı zamanda önemli bir toplumsal-akademik sorumluluk boyutuna da işaret edecektir” şeklinde açıkladı.

Üniversite yönetimi toplantı sonunda yaptığı açıklamada,  Profesörlerle diğer maddeler üzerinde de uzlaşı sağlandığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin belirlemiş olduğu 2023 hedefine Mustafa Kemal Üniversitesi olarak akademik ölçülerde katkı yapacağını, Türkiye’nin muasır milletler seviyesine hızla ulaşmasında üniversitenin insan kaynağı ve teknolojik anlamda seferber olacağını kaydetti.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here