Medya Hibe Programına 3 Milyon Avro!

0
64

medya hibe programıİskenderun Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan bir sunum ile “Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Arasında Daha Güçlü Diyalog” başlığı altında Siyasi Kriterler ve Medya Hibe Programları tanıtıldı. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen bu programların sunumunu Proje Koordinatörü Ahmet Saldıran yaptı.

Önceki gün gerçekleştirilen sunumda ‘Siyasi Kriterler Hibe Programı’ hakkında; “Bu program, Potansiyel faydalanıcılara, gerek mevzuat, gerekse uygulama bağlamında Avrupa Birliği’nin siyasi konularla ilgili politikalarını tanımalarını sağlama ve üye ülkeler ile Türkiye’deki, siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörlerinin arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, karşılıklı tecrübelerin paylaşımı yoluyla katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı vermektir. Bu proje ile ülkemizde siyasi reformların hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesi artırılacaktır. Ulusal düzeydeki mevzuat ve uygulamalar ile Avrupa’daki uygulamalar arasındaki farklılıkların en aza indirilmesi için sivil toplum kuruluşlarına önemli bir rol düşmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, siyasi kriterler alanında yürütülecek bu hibe programı aracılığıyla, Türkiye’de siyasi kriterlere yönelik mevzuat ve uygulamaların Avrupa Birliği düzeyine taşınması desteklenmiş olacaktır”  denildi.

Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de faaliyet gösteren ve faaliyet alanları belirtilen öncelikli alanlarla örtüşen vakıf ve derneklerin bu hibe programına başvurabileceği belirtilirken, belirlenen öncelikli alanların İnsan hakları, ayrımcılıkla mücadele, Demokrasi ve Hukukun üstünlüğü konuları olduğunun altı çizildi.

Medya Hibe Programının amacı ve kapsamı hakkında da; “Bu programla hedef, Medya sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyalogun oluşturulmasıdır. Medya Hibe Programı aracılığıyla, medya sektöründe faaliyet gösteren medya kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren STK’ların Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında mesleki birikimlerinin artırılması ve Türkiye ile AB üye ülkelerindeki medya kuruluşları arasında kalıcı bir diyalog geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren STK’lar, medya kuruluşları, meslek örgütleri gibi medya alanında etkin role sahip aktörlere, Türkiye-AB ilişkileri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılmasına yönelik projeler için hibe desteği sağlanacaktır. Bu hibe programı çerçevesinde fonlanacak projeler, Türkiye’de medya sektöründe faaliyet gösteren aktörlere, AB üye ülkelerindeki meslektaşlarıyla işbirliği yapma olanağı sağlayacak bir platform oluşturacaktır” denildi.

Medya Hibe Programı için toplam 3 milyon Avro bütçe ayrıldığı belirtilirken bu hibe programına Medya Kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları bu hibe programına başvuru yapabileceğinin altı çizildi.

6 milyon Avronun ayrıldığı Siyasi Kriterler Hibe Programından faydalanmak isteyenler, ön tekliflerini en geç 30 Temmuz 2013’a kadar sunabilirler. Proje ön tekliflerinin sunulması için son tarih 22 Temmuz 2013 olarak açıklandı. Bu konuda detaylı bilgiler: www.ab.gov.tr, www.cfcu.gov.tr, www.csdproject.net adreslerinden alınabilir.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here