Derneklere Büyük Kolaylık

0
124

derbis uygulama1Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) Uygulamaya Açıldı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) projesinin tüm illerde uygulamaya açıldığı, Derneklerimizin Beyanname ve Bildirimlerini elektronik ortamda yapmalarına imkan sağlayan dernekler yönetmeliğinin 96. maddesindeki değişiklik 30.10.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yasal düzenleme ile 31.01.2013 tarihinde hayata geçirildi.

2012 yılı Dernek Beyannamesi 2013 yılı içerisinde DERBİS sistemi üzerinden bildirimi alınırken, diğer bildirimlerin ise elektronik ortamda verilmesi uygulaması sistemin düzenli çalışmadığından, fiziki ortamda alınmaya devam edildi.

2014 yılından itibaren dernekler Dernek Beyanname ve bildirimlerini Dernekler Yönetmeliğinin İşlemlerin Elektronik Ortamda yapılması başlıklı 96.maddesi gereğince, Dernek başkanlarına verilen kullanıcı kodu, şifre ve parola kullanmak suretiyle www.dernekler.gov.tr adresindeki DERBİS sistemi üzerinden yapılacak bildirimler geçerli olacak. Ayrıca fiziki ortamda Valiliğe ve Kaymakamlıklara evrak teslim etmeyecekler.

Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabulü için, elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24:00’den önce tamamlanmış olacak.

DERBİS sistemi üzerinden bildirimlerin kanuni süresini aşılmamasına dikkat edilmesi, derneğin tüm üyelerinin sisteme aktarımının yapılması, ayrıca, genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde genel kurul sonuç bildirimi ekine toplantı tutanağı, yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış tüzüğün son şekli ve tüzük tadilat metninin mülki idare amirliğine kağıt ortamında verilmesi gerektiği belirtildi.

Dernek beyannamelerinin bildirimi ile ilgili yapılan açıklamada da; “5253 Sayılı Dernekler Kanununun 19. Maddesi ile Dernekler Yönetmeliği’nin 83.maddesi gereğince, 2013 yılı Dernek Beyannamelerinin 30 Nisan 2014 tarihine kadar Federasyon, Dernek ve Dernek Şubeleri tarafından DERBİS sistemi üzerinden bildirimlerini yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde Beyannamesini bildirimde bulunmayan derneklere 759,00.-TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Ayrıca, Dernek ve Şubeler varsa üst kuruluşlarına Beyannamenin birer örneğini vermekle yükümlüdürler. 2013 yılı sonu itibarı ile toplam geliri 539.000,00.-TL üzeri olanlar 2014 yılında Bilanço Esasına göre defter tutmaları gerekmektedir. Kamu Yararına Çalışan Dernekler ile Bilanço Esasına göre defter tutan Dernekler Mülki İdare Amirliklerine Dernek İç Denetim Raporunu fiziki ortamda teslim etmeleri gerekmektedir” denildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here