ÇAĞDAŞ ÇEVRE’NİN AYAK SESLERİ

0
171

Özel Röportaj

Değerli okurlarım, bugün genç bir adaşımla söyleşim oldu. Aynı zamanda baharı da yaşıyoruz, fakat baharın ayak seslerini duymak, onu yakalamaktan daha da çekicidir. Tabiat ana bizleri mükâfatlandırır, onurlandırır. Apartman yığınlarının olduğu yerlerde farkında bile olunmaz ama toprağın bol olduğu ortamlarda yaseminlerin kokusunu duyarsınız, keza lalelerin sardığı çevremizi, eşsiz güzelliğiyle.

Yıllar önce diktiğim ağaçların ve özellikle toprakla yeni tanıştırdığım çiçek fidanlarının çiçek açacaklarını şimdiden görür gibi oluyorum. İnsanın topraktan beklenti içinde olması başlı başına bir heyecan! Tıpkı söyleştiğim ‘Çağdaş Çevre Mühendisliği’nin Koordinatörü Muhammet Öcal Çulcuoğlu gibi…

Biz sadece bu söyleşiye edebi bir giriş yaptık ve aynı zaman ÇAĞDAŞ ÇEVRE’nin Genel Koordinatörü Öcal Culcuoğlu’na kesintiye uğramadan, ‘Amaçları, İdealleri, Değerleri’ ve özellikle “Neden Çağdaş Mühendislik” sorusunu sorduk. O da sorularımızı içtenlikle cevapladı. İşte o özel söyleşimiz…

AMACIMIZ: Kazandığı tecrübe ve bilgi birikimi ile sektörüne “ÇAĞ” atlatmak mesleğini en doğru biçimde icra ederek tercih edilen firma olmaktır.

İDEALİMİZ: Kaliteyi yaşam tarzı haline getirmek, çevre bilincini benimseyerek faaliyetlerini güvenilir, yenilikli, memnuniyeti ön planda tutan bir anlayışla sürdürmek, insan ve çevre sağlığına katkıda bulunmayı temel amaç edinerek sorunlara ‘akademik, ekonomik ve teknik açıdan en uygun çözümler’ getiren bir kurum olmaktır.

DEĞERLERİMİZ: Firmamız, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm ekip çalışanları ile birlikte kaliteyi en üst seviyede tutarak, her çalışmada “özverili” hizmet sunmaya büyük önem vermektedir.

FAALİYET ALANLARIMIZ (ÇED-PTD HAZIRLANMASI)

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED); yeni planlanan veya kapasite artışı gerçekleştirilen projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin değerlendirildiği, olumsuz etkilere karşı alınacak önlemlerin belirlenip detaylandırıldığı bir süreçtir. Aynı zamanda ÇED süreci, yatırımın yer ve teknoloji alternatiflerinin de değerlendirildiği, inşaat ve işletme aşamalarında alınacak izin ve ruhsat süreçlerinin belirlendiği ve yatırımın ileriki aşamalarını belirli bir düzen çerçevesinde ilerlemesini sağlayan bir araçtır.

ÇEVRE DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ/ÇEVRE İZİN, LİSANSLARIN ALINMASI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği” gereğince daha önce deşarj, emisyon, gürültü konularında alınan izinler “Çevre İzni” olarak aynı çatı altında birleştirilmiştir. Bu doğrultuda 2011 yılından itibaren söz konusu Çevre İzninin alınması noktasında Çevre Yönetim Birimleri veya Çevre Danışmanlık Firmaları marifetiyle İzin ve Lisansların alınması zorunlu hale gelmiştir.

Çağdaş Çevre Mühendislik; Türkiye’nin her bölgesinde işletmelerin emisyon, deşarj, gürültü konularında Çevre İzni ve geri kazanım ve depolama konularında da Çevre Lisansı alınması çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 28/07/2016 tarih ve ÇYDB-9529 sayılı “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi” ile yürütmektedir.

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARIMIZ…

Atıksu Arıtma tesislerinin tasarım ve projelendirme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2013/4 sayılı Atıksu Arıtma /derin deniz deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. İlgili genelge kapsamında projelendirilen biyolojik veya endüstriyel tip atık su artma tesisi uygulamaları anahtar teslim olarak ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj standartlarında teslim edilmektedir.

Çağdaş Çevre Mühendislik, tüm atık su (biyolojik, endüstriyel ve ileri arıtma) tiplerine özel, ekonomik ve yasal mevzuat yönünden en optimum koşullarda hizmet verebilecek arıtma teknolojisini, tesislere özel çözümlerle karşılamaktadır. Firmamız proje biriminde bulunan arıtma tesisleri konusunda uzmanlaşmış olan Çevre ve İnşaat Mühendisleri ile çalışmalarını yürütmektedir.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR…

Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlemesi, muhtemelen kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve süreli korumayı sağlamak için; Avrupa Birliği’nin 9/12/1996 tarihli ve 96/82 sayılı konsey direktifine paralel olarak, 30/12/2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve etkilerinin Azaltılması hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre Şehircili Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu bağlamda Büyük Endüstriyel Kazarlı Önleme Planı (BEKÖP) ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin azalması (BEKRA) bildirimleri firmamız tarafından yapılmaktadır.

SERA GAZI EMİSYONU, TAKİBİ VE RAPORLANDIRILMASI…

Sera gazı emisyonu, emisyonların takip edilmesi ve raporlandırılması ile ilgi yasal mevzuat T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 17/05/2014 tarih ve 29003 sayılı Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenmiştir.

Çağdaş Çevre Mühendislik, işletmeler tarafından hazırlanması gereken “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenmiştir.

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARI PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARIMIZ…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeli uyarınca; atıkların türüne ve özelliklerine bağlı olarak I, II ve III sınıf depolama kriterleri belirlenmiştir. Yönetmelik kapsamında çıkan atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi amacıyla depolama sınıfının türü belirlenmektedir. Depo sahasının sınıfına göre de depolama kriterleri değişmektedir.

Firmamız, gerek belediye atıkları gerekse endüstriyel atıkların sınıfının belirlenmesi, belirlenen sınıfa göre depolama kriterlerinin dizaynı çalışmalarını yürütmektedir.

LABARATUVAR HİZMETLERİ…

Numune alma, Su ve atık su analizleri, Tehlikeli Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri, Toprak Analizleri, Atık yağ ve izolasyon sıvıları analizleri, Baza Gazı Emisyon Ölçüm Analizleri, Hava Kalitesi Emisyon Ölçüm Analizleri, Deniz Suyu ve Balık Çiftliklerine Yönelik Analizler, Gürültü, Titreşim, İş Sağlığı ve Güvenlik Ölçümleri, Yüzme Suyu Kalitesi-Havuz Suyu-Sulama ve kullanma suyu Analizleri.

*Burada araya girmek istiyorum. Mustafa Seygenay gibi değerli bir komşum ve saygı duyduğum bir insan sana destek olursa doğal olarak Çağdaş Çevre’nin ayak seslerini herkes duyar ya, Neden Çağdaş Çevre Mühendislik?

-2016 yılında faaliyete giren ÇAĞDAŞ ÇEVRE MÜHENDİSLİK, kısa zamanda önemli firmalarla çalışmaya başlamış olup, Adana Merkez Ofis, Hatay ve İzmir Şubelerinde konusunda uman ve deneyimli personelleri ile hizmet vermektedir.

Firmamız, kaliteli ve özgün çalışmalarıyla ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetinin verilmesini amaçlar. Serbest piyasa koşullarının rekabet kurallarına riayet ederken, etik kurallara en üst düzeyde özen gösterir. Çağdaş Çevre Mühendislik için firmalarla mutlu bir etkiletişim içinde olmak kısa vadeli kazançlardan daha önemlidir.

Çağdaş Çevre Mühendislik; imza ettiği işlerin zamanında yapılmasından ve sonrasında oluşan memnuniyetten sorumludur. Çevre ve Atık Yönetimi konularında firmaların hiçbir zaman sıkıntı yaşamasına müsaade etmemekle birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri ile aralarındaki koordinasyon ve doğru iletiş sağlanır.

Yükümlülüğü gereği yapılması gereken hizmetler eksiksiz yerine getirilir. Her ay tesislerin düzenli olarak ziyaretleri gerçekleştirilir. Aylık değerlendirme raporları hazırlanır. Tesislerin yıl içerisinde yapacağı işler ve projeler kapsamında “İç Tetkik Raporu” hazırlanır.

Atık Yönetimi ile ilgili olarak “Her yıl” 3 yıllık onaylı “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” hazırlanır. Çalışanlara, çevre ve atım yönetimi kapsamında düzenli olarak eğitimler verilir. Firmaların ihtiyaçlarını anlayıp, güven ve kaliteyi her şeyin üstünde tutarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde, kalite beklentilerine fazlasıyla önem vermek, her türlü bürokrasiden firmaları uzak tutmaya çalışmak ve her işi özel olarak görüp projelerimizi profesyonel bir sistemle yönetmek amacındayız. Daha yaşanabilir bir çevre için; İsteyin yeter!

Çiçeği burnunda bir şirketin Genel Koordinatörüyle söyleştim. Yarınlarımız olan gençlere değer vermek zorundayız. Buna yürekten inanıyorum.

-Son bir soru… Yazmamı istemediğiniz bir konu var mı?

-Her şeyi layıkıyla yaptınız. Çocukluğundan beri tanıdığım İskenderun Gazetesine ve İlyas Ağabeyime en derin saygılarımı sunarım.

-Sayın Mustafa Seygenay’a gereken saygıyı göstermen kaydıyla, şirketine de sana da üstün başarılar dilerim. Yolun açık olsun evlat…

Mutlu olun, mutlu kalın… SAYGILARIMLA

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here