Belediye Meclisi Bugün Toplanacak

0
70

belediye meclisi (13)İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince bugün Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye Meclisinin gündemini şu maddeler oluşturacak;

“1- Bekbele Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 9 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu. 2- Belediyemiz 2013 Yılı bütçesinde artacağı tahmin edilen ödeneklerden yıl sonuna kadar yetmeyeceği tahmin edilen gider tertiplerine toplam 8.415.000,00 TL’lik ödenek aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi. 3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yıl sonuna kadar yetmeyeceği tahmin edilen İskan Arazi Alım ve Kamulaştırma giderleri tertibine 5.000.000,00 TL ek ödenek eklenmesi talebi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here