Başkan Civelek; “Bu Seslere Kulak Vermek Gerekir”

0
66

belediye meclisi (18)Belediye Meclisinin Konusu da Gezi Parkı Eylemleri Oldu…

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere geçtiğimiz hafta sonu Belediye Başkanı Yusuf Civelek başkanlığında toplandı. Gündem maddeleri dışında konu Gezi Parkı ve ülkeye yansımaları oldu. Sağduyu çağrısının yapıldığı meclis toplantısında Belediye Başkanı Civelek; “Eylemi gerçekleştirenlerin hiçbiri doğrudan bir siyasal partinin yönlendirmediği, kendi iradeleriyle düşüncelerini açıklayan ve bilhassa gençlerdir. Bunların sesine kulak vermek gerekir” dedi.

Meclis toplantısını açan Belediye Başkanı Civelek, gündem dışı söz almak isteyen meclis üyelerine söz hakkı tanıdı. İlk söz alan CHP Grup Başkan Vekili Kamil Turan; “Ortadoğu ve Suriye’de yaşanan kirli savaşı Hatay halkı olarak yakından hissediyoruz dedik. Bu konuda hiçbir tedbir alınmadığından en son Reyhanlı’da 52 can gitti. Tabi bu resmi açıklamalara göre 52! Taraf olmadığımız savaşta can kaybının yaşanması bizleri derinden üzmektedir. Günümüzde Türkiye demokratik hakkını kullanıyor. İskenderun’da çetelerin burnu kanamadan adalete teslim ediyor. Aynı duyarlılığı İskenderun’da gerçekleşen eylemde göstermediler neden? Emir yukarıdan geldi denildi. Bu hak mıdır?” diye de sordu.

Meclis Üyesi Ercüment Kimyon da; “Gezi Parkı olaylarının hak arayışına dönmesinde, sosyal ve çevreci olmamdan ötürü memnun oldum. Kentleşme olgusu yaşanıyor. Ülkemizde kentlerine sahip çıkan toplumlar oluştu. Şu ülkemizde sessiz bir devrim yaşanıyor. Kentimizde de bu konuya halkın biraz geçte olsa tepkilerini dile getirmeleri beni memnun etti. Ümit ediyorum ki aynı duyarlılığı İskenderun’da işletilen taş ocakları, orman katliamları ve nükleer santraller içinde gösterirler” dedi.

Daha sonra söz alan Meclis Üyesi Garip Şandır ise; “Ülkemizde istenmeyen olaylar oluyor. İstanbul’da demokrasi hakkını savunurken, cam kırmak sağı solu dağıtmak doğru bir hareket değildir. Bu konuda başbakanın da “Birkaç çapulcu” demesi de doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

Yapılan konuşmalar esnasında belediye idaresine yönelik yapılan eleştirilere yanıt veren Belediye Başkanı Yusuf Civelek; “İçme suyu şebeke yenileme çalışması kolay bir iş değildir. Elbette bazı sıkıntılar yaşanacak ama bu sıkıntılar minimum seviyelerindedir. Büyük kısmı da tamamlandı. Su ve doğal gaz boru döşemesi tamamlanan mahallelerde asfalt çalışması başladı. Bu önemli çalışmayı beraberce yaptık. Tamamlandıktan sonra bu meclis tarihe geçecektir. Doğalgaz çalışmalarının hızlanması için bir takım girişimlerde bulunduk ve abone olmasa dahi bina önüne branşman çekilmesini sağladık. Doğalgaz; temiz, tasarruflu ve ucuz enerjidir. Biran önce abone olalım” değerlendirmesinde bulundu.

belediye meclisi (19)

Gezi parkı eylemlerinin gündeme geldiği toplantıda Başkan Civelek şöyle konuştu; “Vatandaşın demokratik istemlerini her platformda demokratik olarak söylemesi en doğal hakkıdır. Bundan doğal ne olabilir. Madem demokratik ülkede yaşıyoruz diyoruz elbette bütün vatandaşlarımız demokratik haklarını her alanda gösterecektir. Yalnız bunların hiçbiri doğrudan bir siyasal partinin yönlendirmediği, kendi iradeleriyle düşüncelerini açıklayan vatandaşlar. Bakıyorsunuz aileler çocuklarını kucaklarına almışlar gelmişler ve bilhassa gençler bunun öncülüğünü yapıyor. Bunların sesine kulak vermek lazım! Gençler her zaman ilericidir, yol açıcıdır, idealisttir. Mustafa Kemal, cumhuriyeti boşuna gençliğe emanet etmemiştir. Evet, gençlerin haklı istemleri var ama sorun, bu gençler gayet büyük bir içtenlikle bayram havasında giderken en tehlikeli şey provakatif eylemlere gelmemeleridir. Herkesi sağduyuya davet ediyorum” dedi.

İskenderun Belediyesinin ihaleleriyle, yaptıklarıyla, hesap verebilirliğiyle en şeffaf belediyelerden biri olduğuna da vurgu yapan Başkan Civelek; “Yapmak zor, eleştirmek kolay, yıkmak daha kolay. Yapıcı eleştiriler her zaman dikkate alınır, hatalar düzeltilebilir. Revizyon imar planı bir buçuk yıllık çalışmayla tamamlandı. İmar Müdürlüğündeki arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak, meclisin gündemine getirdiler. Kimsenin dışarıdan müdahalesi olmadan, plancılık ilkelerine uygun, herhangi bir çıkar ilişkisi olmadan, şehircilik ilkelerine uygun yapılmış plandır. Planı firma yaptı, idare kontrol ediyor” diye konuştu.

11 Haziran 2013 Salı günü (yarın) saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere oturumu kapatılan Meclis toplantısında, gündem maddeleri görüşülerek, şu şekilde karara bağlandı;

belediye meclisi (20)

1-İskenderun’da bulunan 14 adet Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, inşaatını kendileri yapmak üzere arsa tahsis edilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oybirliği ile kabul edildi.

2-Şehrimizde her mahalleye Muhtar Evlerinin yapılması ve yer gösterilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Plan ve Bütçe Komisyon raporunda Muhtar Evleri ile ilgili bir komisyon kurulmasına bu komisyonunda Grup Başkanlarından oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

3-İstifa nedeni ile boşalan Divan Katipliğine bir adet üyenin gizli oylama yapılmak suretiyle seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi görüşüldü ve yapılan gizli oylamayla Hayati Çepni Divan Katipliğine seçildi.

4-Meclisimizin 05.04.2013 gün ve 36 nolu kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın meclisçe görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

5-Meclisimizin 05.04.2013 gün ve 37 nolu kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın meclisçe görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

6-İtfaiye Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabinli 4×4 pikabın D.M.O.’den satın alınması ile ilgili İtfaiye Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

7-Sarıseki Belediyesinin “Zafer Mahallesi Orhan Ekinci Kanyon Park Piknik ve Mesire yerinde bulunan kantinin Sarıseki Beldesinde faaliyet gösteren Sarıseki Spor Kulübüne gelir getirmesi amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesi” ile ilgili kararın 6360 Sayılı Yasa gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

8-Karayılan Belediyesinin “256 Ada, 1 Nolu Parsel 23.615,08 m2 alan üzerinde bulunan; eski “İsdemir Eğitim Merkezi Binalarının” Eğitim ve Öğretimde kullanılmak kaydıyla, Mustafa Kemal Üniversitesine 3 Yıl süre ile bilabedelle tahsis edilmesi, işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mehmet YURTMAN’a yetki verilmesi” ile ilgili kararın 6360 Sayılı Yasa gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

9-Belediyemiz adına kayıtlı 2. Mıntıka 1062 Parsel Nolu 2322.83 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda bulunan Namık Kemal İlköğretim Okulu yeri ile Düğünyurdu Mıntıkasında bulunan 2591 Parsel Nolu 2326.40 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okuluna ait taşınmazların mülkiyetlerinin İl Özel İdaresi adına tapu devrinin yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

10-Kent Merkezi ve yakın çevresine yönelik yaptırılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

11-Kent Merkezi ve yakın çevresine yönelik yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

12-Esentepe Mahallesi 337 Sokağın Caddeye dönüştürülerek Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Başçavuş Hakan TAN’ın adının verilmesi ile ilgili yazılı önerge İmar Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here