Zıt Kavram ve Davranışlar

0
103

Hayatın her alanında birbirine taban tabana zıt davranış ve kavramlarla karşı karşıyayız. Ak ile karanın, doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün, çalışkanla tembelin, bilenle bilmeyenin… Dostla düşmanın, masumla suçlunun, güçlüyle güçsüzün, mert ile namerdin, sadakatle ihanetin, haklıyla haksızın…

Sorumluyla sorumsuzun, zararlıyla yararlının, aç ile tokun, onurluyla onursuzun, alçak gönüllüyle kibirlinin, bencille cömerdin…

Tazeyle bayatın, sağlamla çürüğün, yeniyle eskinin, kirliyle temizin, yaş ile kurunun, eğriyle doğrunun, kolayla zorun, sahteyle gerçeğin, olumluyla olumsuzun…

Mutluyla mutsuzun, neşeyle hüznün, güzelle çirkinin, dertliyle dertsizin, huyluyla huysuzun, yaramazla uslunun…

Becerikliyle beceriksizin, yetenekliyle yeteneksizin, görgülüyle görgüsüzün, nazikle kabanın, samimiyle yalakanın, tutumluyla savurganın, tutarlıyla tutarsızın, normalle aşırılığın…

Karanlıkla aydınlığın, vahşiyle evcilin, medeniyetliyle medeniyetsizin, iyimserle kötümserin, cesurla korkağın, hızlıyla yavaşın…

Değerliyle değersizin, yanlıyla yansızın, pahalıyla ucuzun, nitelikliyle niteliksizin, aydınlıkla karanlığın, şeffafla gizlinin, şımarıkla ağırbaşlının, varlıkla yokluğun…

Adaletle adaletsizliğin, hukukla hukuksuzluğun, zalimle mazlumun, haramla helalin, eşitlikle eşitsizliğin, yenenle yenilenin, güvenle güvensizliğin, vicdanla vicdansızlığın…

Kazananla kaybedenin, karmaşayla huzurun, özgürle tutsağın, ölüyle dirinin, savaşla barışın, hoşgörüyle tahammülsüzlüğün, melekle şeytanın, gerçekle yalanın ve namusluyla namussuzun… “Bir, eşit ve aynı kefeye” konulduğu bir süreçten geçiyoruz.

İnsanın yaradılışında var olan azgın ve dizginsiz tutkular, insan iradesini güçsüz kılıyor. Tutkuların esaret çemberi kırılamıyor, nefsine yenik düşen bir insan manzarası çıkıyor karşımıza.

İnsan onuruna yakışır davranışlar sergilemek yerine, her geçen gün çirkinliklerin arttığı bir toplum yapısıyla yaşam devam ediyor.

Yaşadığımı çağda olumsuzluklar daha da azmış bireysel çıkarlar ön planda tutularak, kestirme yoldan amaca ulaşmanın kolay yolları tek seçenek haline gelmiştir.

Karşıt kavram ve davranışlar, her an çatışma içindedir. Olumsuzluklar devamlı olarak el değiştiriyor, biçimden biçime giriyor, nimetlerinden yararlanmak için her yol deneniyor.

Tutku, yapaylık, ikiyüzlülük, sinsilik, kurnazlık, kötülük, dalkavukluk… Bunlar olumsuz davranış ve kavramların atasıdır.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here