İSTE, ‘Memnun Etmeye’ Devam Ediyor!

0
124

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli; “Hep Birlikte Çok Daha İyi Yerlere Geleceğiz”

Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerini memnun etme düzeylerini belirlemeyi ve bu kapsamda üniversiteleri, öğrencilerin memnuniyet düzeylerine göre sıralamayı hedefleyen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) bu yılki sonuçları açıklandı.

Öğrencilerin beklentilerini ‘çok yüksek ve üst düzeyde’ karşılayabilen üniversitelerden biri olan İSTE’nin puanının ve performansının, geçen yıla göre daha da artması dikkat çekti.

İlk kez 2016 yılında, Üniversite Araştırmaları Laboratuarı’nın (ÜniAr) kurucuları olan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından gerçekleştirilen ve 2017 yılında yinelenen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA); Türkiye’deki 164 üniversitede öğrenim gören 13 bin 694 öğrenci ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmada kullanılan “Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği” üniversite öğrencilerinin altı başlıkta üniversitelerini değerlendirmelerini sağladı. Bu kapsamda; üniversiteler; ‘Genel Memnuniyet’ ve bu genel memnuniyeti oluşturan altı alt kategoride (1-Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı, 2-Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu, 3-Akademik Destek ve İlgi, 4-Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, 5-Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği, 6-Kişisel Gelişim ve Kariyer desteği) sıralandı ve daha sonra ‘A+’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ ve ‘FF’ notu verilerek sınıflandırıldı. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler ‘A+’, en düşük olanlar ise ‘FF’ kümesine atandı.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın 2017 yılı sonuçlarına göre; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), “Öğrenci işleri, sınav programları, akademik takvim, yönetime katılım, yöneticilere erişim, yönetsel işleyişin etkililiği ve duyarlılığı” gibi unsurların oluşturduğu “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” kategorisinde devlet üniversiteleri arasında 5.nci sırada yer alarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en yüksek puan olan “A+” notunu aldı.

‘Derslerin ve içeriklerinin, öğretim elemanlarının ilgisinin, sınavların geçerliğinin, öğrenci odaklı iklimin, sınıflardaki öğretme yöntem ve yaklaşımlarının tatminkârlığı’ gibi unsurların oluşturduğu “Öğrenim deneyiminin tatminkârlığı”, ‘Öğretim elemanları ve danışmanlara ulaşılabilirlik, öğrenme güçlüğü durumlarında yardım bulabilme, öğrencinin akademik soru ve sorunlarına duyarlılık’ unsurlarının oluşturduğu “Akademik destek ve ilgi” ve ‘Sertifikalar, kariyer ve yönlendirme, kişisel yetkinlik artırma faaliyetleri, öğrencilere yönelik kurslar, istihdam beklentisi ve desteği’ gibi unsurlardan oluşan “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” kategorilerinde de “A” kategorisinde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), ‘Kütüphane, araştırma kaynakları, laboratuvarlar, merkezler, araştırma imkânları, özel çalışma alanları ve akademik destek birimleri’ gibi unsurlardan oluşan “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği” ile “Genel Memnuniyet” sıralamasında da 2016 yılında olduğu gibi yine ‘B’ kategorisinde yer aldı.

Sonuçlar hakkında bir açıklama yapan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bu bilimsel araştırmanın sonuçlarının İSTE için son derece memnuniyet ve ümit verici olduğunu belirterek; “Bizleri daha çok çalışmaya sevk edecek olan bu araştırma sonuçları, bir bakıma İSTE’nin eğitim-öğretim ve araştırma kalitesini tescil ediyor ve gösteriyor ki, eğer kampusumuzun çekiciliğini, işlevselliğini, fiziksel ve sosyal imkânlarımızı biraz artırabilirsek, hep birlikte çok daha iyi yerlere gelebileceğiz. İş Dünyasıyla Entegrasyon (İDE), Entegratörlük, Teknologluk, Teknoversite Günleri, Anayurt Güvenliği ve benzeri programlara yapmış olduğumuz yatırımların somut fayda oluşturduğunu ve ülkemize katma değer sağladığını görmek mutluluk verici. Bu sonuçların elde edilmesinde emekleri olan tüm öğrencilerimize, mezunlarımıza, akademik ve idari personelimize ve tabii ki, desteklerini ve ilgilerini hiçbir zaman esirgemeyen İskenderun’a teşekkür ediyoruz, desteklerinin devamını bekliyoruz” dedi.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın detaylarına https://www.uniar.net/tuma adresinden ulaşılabiliyor.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here