İskenderun Belediye Meclisi 4 Maddelik Gündemle Toplandı

0
42

İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Özer Çağşar başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Toplantı öncesinde CHP Grup Başkanvekili Mustafa Kamil Turan,  CHP grubu olarak Belediye Meclisinin bayan üyesi Canan Kahraman’a çiçek verdi ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

Gündem dışı konuşmasında, meclis üyelerinin soruları üzerine, İskenderun Revizyon İmar Planının hazırlanması ile ilgili bilgi aktaran Belediye Meclis Başkanvekili Özer Çağşar, revizyon imar planıyla ilgili herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını söyledi. Çağşar, iş bitimi 300 gün olarak planlanan çalışmanın, idarenin yaptığı toplantılar, evrak değerlendirmesinde kullanılan sürelerden dolayı ilave günler oluştuğunu, bu nedenle verilecek ek süreyle yasal olarak verilen sürenin dışına çıkılmadığının altını çizdi.

Revizyon imar planı hazırlanması konusunda ihaleyi kazanan yüklenici firmayla 13 Mart 2012 tarihinde sözleşme yapıldığını, yer tesliminin 21 Mart tarihinde gerçekleştiğini anımsatan Başkanvekili Çağşar; “İş bitimi sözleşmede 300 gün olarak planlanmış. İş bitirme tarihi 14 Ocak 2013 tarihine tekabül ediyor ancak bu süreç içerisinde bazı değerlendirme sonuçlarından dolayı 300 günlük süreye ilave günler oluşmuştur.

İdarenin yaptığı toplantılar, evrak değerlendirmesi bunların hepsi o 300 gün sürenin dışında olan sürelerdir. Revizyon imar planı birinci aşaması olan araştırma, değerlendirme çalışmalarının incelemesi, ikinci aşaması olan 1/5000’lik ölçekli nazım imar planı incelemesi kapsamında toplam 50 gün idare tarafından kullanılmış süredir. 50 gün üzerine konulduktan sonra üçüncü aşaması olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında verilecek ek süreyle birlikte tüm çalışmaların en geç nisan ayı içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Bunlar yasal ihalede verilmiş  sürenin dışına çıkılmış süre olarak görülmüyor. Revizyon imar planı Nisan ayından önce de teslim edilebilir. En erken meclis toplantısında görüşebiliriz. Bu iş gecikti, yapılmıyor, ağırdan alınıyor gibi süre konusundaki eleştiriler gerçeği yansıtmamaktadır. İş bitirme, firmanın idarenin de kullandığı süre göz önüne alındığında Nisan ayı sonu olarak gözükmektedir” dedi.

Belediye Meclisi, 5 Mart 2013 Salı günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapatırken, toplantının gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı:

1-08.01.2013 gün ve 15 Sayılı meclis kararına Belediye Meclis Üyesi Ercüment Kimyon tarafından yapılan itirazın reddine ad okunmak sureti ile yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.

2-Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesindeki Sağlık Ocağı Hizmet Binası ile ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 1 Yıllık kira sözleşmesi yapılmasına işaret usulü yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.

3-Denizciler-Bekbele müşterek kollektör hattı arıtma tesisinin yapım işi ile ilgili olarak Denizciler Belediye Başkanı Esabil Soydan’a Belediye Meclisimizce yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine işaret usulü ile yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-Denizciler-Bekbele müşterek kollektör hattı arıtma tesisinin yapım işi ile ilgili olarak Bekbele Belediye Başkanı B.Bestami Bilgili’ye Belediye Meclisimizce yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine işaret usulü ile yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here