Faklılığımız Zenginliğimizdir!

0
75

samandağ imza1Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği’nden, Samandağ İsminin “Sweydi” Olarak Değişmesi İçin İmza Kampanyası

Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Samandağ ve bazı mahallerin eski adını alması için imza kampanyası başlatarak, konuyla ilgili bir de basın açıklamasını gerçekleştirdiler.

Basın açıklamasını okuyan dernek yönetim kurulu üyesi Seyhan Nural; “Yaşadığımız, il ve ilçe, coğrafyamız, binlerce yıllık yerleşim yeri olması nedeni ile medeniyetin beşiği yerlerden bir tanesidir. İl ve ilçemizin her tarafında eski uygarlıkların, medeniyetlerin, kalıntıları ve eserleri bulunmaktadır. Yaşadığımız coğrafya 1939 yılında Türkiye Cumhuriyetinin bir parçası olmuştur. 1940’lı yıllarda İç işleri Bakanlığı tarafından başlatılan ancak 2. Dünya Savaşı nedeniyle ağır aksak uygulanan yer isimlerinin değiştirilmesi politikası 1949 yılından itibaren yasal bir zemine oturtularak hızla hayata geçirilmiştir. 1949 yılında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile yer adlarının değiştirilmesi uygulaması yasallaşmıştır. 1957 yılında kurulan “Ad Değiştirme İhtisas Kurulu” 75 bin yerleşme yerinin adını inceleyerek on binlercesinin değiştirilmesine karar vermiştir.

İnsanlık tarihine tanıklık etmiş, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve günümüzde, ülkemizde farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı kardeşliğin ve barışın kenti, coğrafyası, kabul edilen şehrimiz, tekçi, inkarcı egemen zihniyetin asimilasyoncu politikaları nedeniyle tarihi bağlarından koparılmaya çalışılmış ve bunun ilk adımı olarak yer isimleri, burada yaşayan insanlara hakaret edercesine, değiştirilmiştir.

İlçemizde bunun en açık örneği “Cilli” köyünün isminin “Tekebaşı”, “Vedi El Cereb’ isminin “Koyunoğlu” olarak değiştirilmiş olmasıdır. Ancak egemen zihniyetin tüm çabalarına rağmen halkımız kendi kültürüne sahip çıkmış, resmiyette kullandığı yeni yer isimlerini, günlük yaşamında benimsememiştir.

samandağ imza2

Ülkemizde yaşayan halkların kökleri birbirine geçmiştir. Bu birlikteliğin boy vermesi, yeşermesi için, halklar arasındaki eşitliği sağlamak kadar, kültürel çeşitliliği korumak ve farklılıklarımıza saygı duymak gibi mecburiyetlerimiz vardır. Yaşadığımız topraklar, insanlığın gelişim gösterdiği, büyük uygarlıklar kurduğu topraklardır. Böylesi bir tarihin mirasçıları olan bizlerin, bu mirası korumak ve zenginleştirmek gibi görevi bulunmaktadır.

İşte bu nedenle bizler, tekçi zihniyetin bizlere dayattığı asimilasyon politikalarına ve bu politikanın sonucunda hayata geçirdiği yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesine karşı, başta ilçemiz, ilimiz olmak üzere diğer il ve ilçelerdeki yerleşim yerlerinin değiştirilen isimlerinin iadesini talep ediyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanunu, mahalle isimlerinin verilmesi ve değiştirilmesi yetkisini belediye meclisinin görevleri arasında saymıştır.

Bu yasaya dayanarak Samandağ Belediye Başkanlığından mahalle isimlerinin iadesine yönelik karar almasını istiyor ve talep ediyoruz. İl ve ilçe isimlerinin değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisin yetkisinde olduğundan meclisten de ilçemizin isminin “Sweydi” olarak değiştirilmesini ‘Farklılığımız Zenginliğimizdir’ şiarıyla talep ediyoruz” şeklinde görüşlerini belirtti.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here