Elektrik Kesintisinde ‘Tazminat’ Ödenecek

0
106

EPDK’nın yeni düzenlemesine göre elektrik dağıtım şirketleri, elektrik kesintisi nedeniyle tüketicilerin uğradığı zararı tazmin edecek.

Elektrik kesintileri nedeniyle oluşacak mağduriyetler tazminata bağlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yaptığı düzenlemeyle elektrik dağıtım şirketleri, tüketicilerin uğradığı zararları tazmin edecek. Voltaj değişimi nedeniyle televizyonu bozulan tüketici ya da elektrik kesintisi nedeniyle kayba uğrayan sanayici tazminat talep edebilecek.

EPDK’nın Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre elektrik dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin tümünü veya bir kısmını etkileyen uzun, kısa ve geçici kesintileri kaydedecek. Sadece uzun kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesintiler olarak sınıflandırılacak. Kısa ve geçici kesintiler bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilecek.

Başvurusuz Tazminat

Bildirimsiz kesintiler için belirlenen sınır değerler aşıldığında dağıtım şirketi belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıcıya başvurusuna gerek duyulmaksızın tazminat ödeyecek. Tazminata hak kazanan her bir kullanıcıya yapılacak ödeme, ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılacak ve tamamlanıncaya kadar müteakip dönemlerde yapılacak. Ödeme, dağıtım sistem kullanım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle, aboneliğin iptali halinde defaten gerçekleştirilecek.

‘Amaç Kaliteyi Artırmak’

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, “Yıllık kesinti süre veya sayısının eşik değeri aşması halinde tazminat ödenmesi hüküm altına alıyor. Diğer hedef ise kaliteyi yükseltmektir” dedi.

Organize sanayi bölgelerini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, sanayici için sadece elektrik kesintilerinin değil, voltaj gibi unsurların da önemli olduğunu belirterek, özellikle bilgisayarlı tezgahların elektrikteki düzensizliklerden önemli ölçüde etkilendiğini söyledi. Planlı-plansız kesinti ayrımının ve mücbir kesinti hükmünün tüketici lehine düzenlenebileceğini belirten Özdebir, “İyi bir düzenleme. İnşallah uygulaması da iyi olur” diye konuştu.

Tüketici İçin Olumlu

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Müdürü Emre Metin, özellikle küçük tüketicilerin kesintilerden çok rahatsız olduğunu, elektrik gelince başta televizyonlar olmak üzere pek çok cihazın yandığını anımsattı. Metin; “Tüketici için olumlu bir düzenleme” diye konuştu.

Başvuru 10 Gün İçinde

Dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine 10 iş günü içerisinde talepte bulunulabilecek. Dağıtım şirketleri 1 Ocak 2014 tarihine kadar tedarik sürekliliği kayıt sistemini kuracak. Şirketler 1 Ocak 2015 tarihine kadar, şebeke bağlantı modelini AG seviyesini de kapsayacak şekilde genişletecek ve kesintiden etkilenen AG kullanıcılarının sayısı kayıt sistemi tarafından belirlenecek.

6 Kesintiye Ceza

İmar alanı içinde bildirimsiz olarak alçak gerilim (AG) abonelerinde 48 saat veya 56 kez, orta gerilim (OG) abonelerinde 24 saat veya 56 kez; bildirimli olarak ise AG abonelerinde 24 saat veya 6 kez, OG abonelerinde 16 saat veya 4 kez elektriği kesilen aboneye tazminat ödenecek. İmar alanı dışındaki kullanıcılar için ise AG abonelerinde bildirimsiz olarak 72 saat veya 72 kez, OG abonelerinde 36 saat veya 72 kez, bildirimli olarak AG’de 32 saat veya 8 kez, OG’de ise 24 saat veya 6 kez kesinti yapılan aboneye tazminat ödenecek.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here