Borç Yapılandırmada Son Tarih 1 Aralık!

0
83

vergi dairesi1Hatay Vergi Dairesi Başkanı Erol, Borç Yapılandırması Konusunda Bilgiler Verdi…

Hatay’da Borç 472 Milyon TL, Borç Dosyası 166.000

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, 6552 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında, İskenderun’da basın toplantısı düzenlendi.

Yelken Kulübünde düzenlenen toplantıda 6552 sayılı kanunla yapılandırma kapsamına giren borç türleri, başvuru şekli ve süresi, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri, davaların sulh yoluyla çözümü, araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerine sağlanan kolaylıklar dile getirildi.

Toplantıya Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol’un yanı sıra Grup Müdürleri Ahmet Tecimen,  Namık Orhan ve Tahsilat Müdür Vekili Engin Aygün katıldı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerince tahsil edilen bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik Yasa’dan yararlanmak isteyen borçlular için son 5 gün kaldığını ifade eden Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, basın mensuplarına yapılandırma ile ilgili bazı açıklamalarda, bilgilendirmede bulundu.

Erol, borçlular için 1 Aralık 2014 tarihinin başvuruda son gün olduğunu, zaman kaybedilmeden borçluların borçlarını öğrenerek kuruma başvurmak suretiyle borçlarını yapılandırmalarının lehlerine olacağının altını çizdi.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle kesinleşen borçlara ödeme, ayrıca davaların sulh yoluyla çözümü kolaylığı getirildiğini belirttiği basın toplantısında, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkânı verildiğinin üzerini önemle çizdi. Erol; “Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 31.12.1014 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları halinde; her ay itibariyle tahsil edilecek %5 faiz yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon oranında hesaplanan tutarın tahsil edilmesi suretiyle, ödeme tutarında kolaylık sağlanmıştır.

vergi dairesi2

31.12.2007 tarihi öncesine ait 50 TL altındaki vergi asılları alacağa bağlı fer’i alacaklar, aslı ödenmiş 100 TL’yi aşmayan fer’i alacaklar, sigara kullanımından dolayı kesilenler hariç olmak üzere, 2013 öncesi 120 TL altındaki bazı idari para cezaları ile 12 TL altındaki köprü ve otoyollardan-ihlali geçiş ücret borçları-silinmektedir” diye konuştu.

Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol mevcut borç başvuruları ve diğer sayısal bilgileri şöyle paylaştı; “30.04.2014 tarihi itibariyle borcu ulunan 18.684 mükellefimize ait olan 8.218.687,00Tl alacak tutarının tahsilinden vazgeçilmiştir. Kanun kapsamında Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından genelinde 24.11.2014 tarihi itibariyle 33.516 müracaat sonuçlandırılmış olup, defaten ve 36 ay süresince tahsil edilecek olan tutar 176.501.665,84 TL’dir. Yapılandırılan bu tutara 35.848.264,79 TL (Yİ-ÜFE) hesaplanmıştır. Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları fiili duruma uygun hale getirilerek verilen 30 adet düzeltme beyannamesi ile 403.751,54 TL tahakkuk ettirilmiştir.”

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, borçluların borçlarını, vergi dairelerinden, e-Devlet kapısından, internet Vergi Dairesi’nden, cep telefonlarından 1189’a kısa mesaj yazarak, bağlı olunan Vergi Daireleri’ne şahsen, posta yoluyla veya www.gib.gov.tr üzerinden internet yoluyla başvurarak öğrenebileceklerini de kaydetti.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Erol açıklamaları sırasında, mükelleflere sağlayacak kolaylık ve avantajları da şöyle sıraladı: “Birikmiş borçların enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamların silinmesi, Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 550’sinin ödenmesi halinde bu cezaların kalan 5 50’sinin tahsilinden vazgeçilmesi, Gecikme zammı yerine daha düşük oranlı Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan yeni borç tutarına göre ödeme yapılması, Ödemenin peşin veya borçlunun tercihine bağlı olarak ( 18 taksit 36 ayı geçmemesi şartıyla) taksitler halinde; vergi dairelerine, bankalara veya Gelir İdaresi: Başkanlığının İnternet adresi (www.gib.gov.tr)den kredi kartıyla ,(ayrıca mahsuben)ödenmesi avantajlarını sağlayacaktır.

Borçların yapılandırılabilmesi için teminat gösterilmesi şartı bulunmamaktadır. Borçlarını yapılandıran mükelleflerin akarlarına ilişkin cebri icra takipleri kaldırılacaktır. 6183 sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 48.Maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV gibi borçlar da Kanun kapsamında yapılandırılacaktır. Tutar ve taksit süresine bakılmaksızın tüm taksitlendirme talepleri vergi daireleri tarafından sonuçlandırılacaktır…”

Basın toplantısında Hatay ilimizde tahsil edilebilir borç miktarının, faizler ve kanuni diğer durumlar hariç toplam 472 milyon lira olduğunu söyleyen, borçlu sayısının ise 166 bin dosya olarak belirlendiğini açıklayan Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, 166.00 içerisinde bazı dosyalarda birkaç alacak olduğunun da unutulmamasını istedi ve borçlarını yapılandırmayanlar hakkında da idari takibatların hemen başlayacağını hatırlattı. Başkan Erol; “Borçlarını yapılandırmayan mükelleflerimiz hakkında ivedi şekilde cebri icra işlemleri yapılacağından 6552 sayılı yasadan faydalanmaları mükelleflerimizin çıkarlarına olacaktır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here